Öğretmen Diyarı

Okul İdarecilerinin Gözü Kulağı TBMM\'de

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı komisyonda, okul idarecilerinin gözü kulağı mecliste... Tasarı ile; aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav uygulanması, yurtdışına eğitim amacıyla gönderilecek öğrencilere, yurtdışında yaşayan vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına ve yükseköğretime ilişkin Bakanlığa verilen görevleri yürütmek üzere Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün kurulması, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurularak halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görülen sınav hizmetlerinin ihtisaslaştırılması, Talim ve Terbiye Kurulunun Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak düzenlenmesi ve böylece Kurulun eğitim politikaları konusundaki karar alma yetkilerinin ilgili hizmet birimlerine devri, lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilecek öğrencilerin seçiminin yazılı ve/veya sözlü sınavla yapılması, Millî Eğitim Bakanlığı adına yurtdışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenlerin Eğitim Uzmanı kadrolarına atanması, özel dershanelerin faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilmesi ve bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin desteklenmesi, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin ise oniki yaş ve altındakilere yönelik olması, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dâhil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla yirmibeş yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilmesi ve mülkiyeti Hazineye ait olup Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binalarının kiraya verilebilmesi, bu kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlerin Bakanlıkta istihdam edilebilmesi, dönüşüm kapsamındaki kurumlarda ve diğer özel öğretim kuramlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulması ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çeşitli düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 

Kamuoyunda DERSHANE DÜZENLEMESİ olarak bilinen bu tasarı okul idarecilerinin atanma veya görevlendirme biçimi ile MEB teşkilatı hakkında önemli değişiklikler öngörmektedir. Tasarı ile MEB okul yöneticilerinden dört yılını dolduranların bu eğitim ve öğretim yılı sonunda görevlerine son verilmektedir. Tasarının bu biçimi ile geçmemesini isteyen okul idarecileri ile öğretmenler TBMM'deki gelişmeleri yakından izlemektedirler.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol