Öğretmen Diyarı

Okul aile birlikleri, 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmış sayılacak
TBMM Genel Kurulu, 30 Kasım tarihli birleşiminde, milli eğitimle ilgili tasarıyı görüşmeye devam etti.

Tasarının, 68. maddesinde verilen bir önerge ile değişiklik yapıldı. Buna göre, sadece okul aile birlikleri değil, vakıf yükseköğretim kurumları da, 5510 sayılı kanunun 81. maddesinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanacak.

İşte değişiklik önergesi

Görüşülmekte olan 405 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 68'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İlknur İnceöz (Aksaray) ve arkadaşları

"MADDE 68- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile Okul-Aile Birliklerinin bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca yararlandıkları teşvikler, usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır.""

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ERTAN AYDIN (Ankara) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Katılıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Kapsamda olmamalarına rağmen, Milli Eğitim Bakanına bağlı okul ve kurumlarda kurulmuş olan okul-aile birliği, iş yerleri ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu uyarınca kurulan vakıf üniversitelerine ait iş yerlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden yararlanmış olmaları halinde, yararlandıkları devlet payı karşılığı tutarların geri alınmaması yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Değiştirilen 68. maddenin eski hali

MADDE 68- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde okul-aile birliklerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılar için 81 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yersiz olarak yararlandığı teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçların takip ve tahsilinden vazgeçilir. Aynı dönemlerde Kurumca tahsil edilmiş olan teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçlar ise iade ve mahsup edilmez."

Kaynak: "www.memurlar.net"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol