Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin ve İdarecilerin Yıl Sonunda Yapacakları İşlemlerin Listesi

1-Her Okul Müdürünün sene sonu işleri ile ilgili, yıllık iş takviminde belirtilen tarihlerde kendi öğretmenleriyle toplantı yapması,
2-Okul idaresi eğitim öğretim yılı başında sınıf okutan ve sınıf sorumluluğu verilen öğretmenlerden, zimmetle verilen ders araç gereçleri geri alınması, sınıfların temizlenmesi, sınıf pano 1 ardaki çalışmaların toplatılması, okul binasının yıkatılması,
3- iki aylık yaz tatilinde basta bakım ve oranım çalışmaları (bova-badana küçük bakım ve onarımları) olmak üzere; atölye,arsiv^bölümMrim,kalarifer kazanlaruelektrik ve su sayaçlarının gerekli bakım onarımlarının yapılması, çalışmaların 16.08.2013 tarihine kadar bitirilmesuokullart 03/09/2012 tarihinde okulların eşitim öğretimi hazır hale getirilmesi,
4- Öğretmenlerin e-okulda yapılması gereken (notlan sosyal etkinlikler, okutulan kitaplar vb.) bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesi ve okul yönetimince takibinin yapılması,
5- I.ve 2. Dönem teşekkür ve takdirname belgesi alanların öğrencilerin listelerinin okul disiplin kuruluna işlenmesi,
6- Ortaöğretim okullarının bekleme ve sorumluluk sınavları iş takvimine uygun yapılması,
7-Yaz mevsiminde askerlik görevini ifa etmek üzere askere giden Öğretmenlerin sevk tarihinden bir ay önce dilekçe ve sevk pusulasının müdürlüğümüze gönderilmesini ve Askere giden öğretmenlerinde Müdürlüğümüzden EK-A belgelerinin alınması,
8- Yaz tatilinde yıllık izinlerin kullanılması için okullarda görevli tüm idareci ve personel için izin kullanım çizelgesi hazırlanacak onaylatılması ve bu plan doğrultusunda yıllık izinlerinin kullanılması, yıllık izinlerinin 02 Eylül 2013 tarihine kadar kullanılması,
9- Orta öğretim kurumlarını bitiren öğrenciler için diploma defterlerinin iki nüsha olarak hazırlanarak onaylanması, bir nüshasının ilgili okula verilmesi, tasdik bölümünde "İNCELENDİ" yazısının altında Şube Müdürü Salim Hejar ESKİYECEK, "TASDİK OLUNUR" yazısının altında İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan ERBOGA^nm isminin yazılması,
10-Bağımsız Köy ilkokul ve ortaokulları müdürlükleri ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli bulunan müdür yetkili öğretmenlerin, sene sonu sınıf geçme defterlerinden iki, merkezdeki ilkokul ve ortaokul müdürlükleri ve lise müdürlüklerinin ise sınıf geçme defterlerinden birer nüsha hazırlaması, düzenlenen nüshaların onaylatılması, bir nüshasının ilgili okula verilmesi, tasdik bölümünde "İNCELENDİ" yazısının altında Şube Müdürü Salim Hejar ESKİYECEK, "TASDİK OLUNUR" yazısın altında ilçe Milli Eğitim Müdürü Seyithan ERBOGA"nın isminin yazılması,
11-Birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarında görevli Müdür Yetkili öğretmenlerin yaz tatilinde, görev mahallinde bulunmamaları münasebetiyle, yaz tatilinde, okul anahtarı ve okulun tüm demirbaşlarını sayarak bir tutanak karşılığında köy muhtarına teslim etmesi, mümkün değilse okulla ilişkisi olan okul aile birliği başkanına teslim etmesi, teslim edildiğine dair tutanağın bir nüshasının sene sonu evraklarıyla birlikte Müdürlüğümüze bildirilmesi,
12-Okulların resmi mühürleri İlçe Milli Müdürlüğünde Arşiv Memuru olarak görev yapan Fadıl YAPRAK'a zimmetle verilmesi, eğitim-öğretim yılı başında zimmetle imza karşılığında geri alınması,
13-Sene sonu iş ve işlemler aşağıda belirtilen plan dâhilinde yürütülmesi, bu konu ile ilgili görevli bulunan öğretmenlerin 10.06.2013 tarihinden 28.06.2013 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden çalışmaları, belirtilen tarihlerde görevli- izinli sayılmaları,
14-İlkokul ve ortaokul sınıf geçme defteri ile ortaöğretim diploma defteri komisyon tarafından eksiksiz, inceledikten sonra "KOMİSYON İNCELEME ÇİZELGESİ" defterin sonuna yapıştırılması,
15-Bakanlığımızın belirleyeceği talimat doğrultusunda seminer çalışmalarının yapılması, seminer çalışmalarını İlçemizde yapmak isteyen öğretmenlerin (köy okullarında görevli) Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle merkezdeki herhangi bir okulda çalışmalara katılması. ilçe dışında katılmak isteyenlerinde verilen örnek yazıyla ilgili yerlerde çalışmalara katılması, ancak çalışmalara katıldığına dair yazı ve raporlarının 02 Eylül 2013 tarihinde görevli oldukları okul müdürlüklerine, köy okulları ise (bağımsız köy okulları hariç) ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilmesi,
16-Ortaöğretim diploma ve ilköğretim sınıf geçme defterlerinin Müdürlüğümüzün belirteceği Örnek ebattaki kartonlardan oluşturulması, mavi naylonla ciltlenmesi, aksi takdirde evrakların geri iade edileceğinin bilinmesi,
17-Eğitim Müfettişlerinin okullarınızda yaptıkları denetim sonucunda düzenledikleri denetim tebliğlerinin gereğini, yapılan çalışmalar doğrultusunda düzenlenecek formun sene sonu evraklarıyla birlikte Müdürlüğümüze teslim edilmesi,
18-Artık kağıt ve kitapların milli eğitim müdürlüğünün belirlediği yere teslim edilmesi,
19-Okul tabelası ve okul mühürü İle ilgili iş ve işlemlerin sonuçlandırılması ve sonuç ile ilgili ilgili olarak üst yazı ile Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi


okulsoru.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol