Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin kariyer basamakları yalan oldu

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrenim kalitesinin artırılması ve mesleği çekici kılmasının amaçlandığı; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, 13/08/2005 tarih ve 25905 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğiile her yıl yapılması planlanan ancak, ilki 2005 yılında lisans mezunlarına ikincisi de 2006 yılında ön lisans / yüksek okul mezunlarına olmak üzere iki kez yapıldı. İptali için açılan dava üzerine, bu Yönetmeliğin bazı fıkra ve ibarelerinin anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiğiniAnayasa Mahkemesi'nin kararıyla, İptal edilen fıkra ve ibareler bir bütün olarak incelendiğinde uygulanabilirliği kalmayan, öğretmenlik kariyer basamaklarının yeni düzenlemesi hala yürürlüğe konulamadı. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal nedeniyle oluşan hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla, (kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak) bir yıl sonra yürürlüğe girmesi karara bağlanmış (öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınava ilişkin olarak düzenlenen 1. maddenin 6. Fıkrası, söz konusu düzenlemenin yasalar ile belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptaline,  iptal edilen fıkra ve ibarelerinin doğuracağı hukuksal boşluk nedeniyle iptal hükümlerinin, 18 Mart 2010 yılından itibaren yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verdi)ancak Bakanlık bu süre içerisinde gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilememiştir.

Bakanlık koridorlarında uzuuuun zamandır dolaşan fısıltıya göre kariyer basamakları yeniden düzenlenmekte, bununla ilgili çalışmalar titiz ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Öğretmenlerin kariyer basamakları 5 kademe; 1. Stajyer öğretmen, 2. Öğretmen, 3. Uzman öğretmen, 4. Kıdemli Uzman Öğretmen, 5. Baş Öğretmen’ den oluşacakşekilde planlanmaktadır. Bakanlık tarafından buna ilişkin tasarı epey zaman önce (2010 yılında) TBMM’ ye gönderilmiş, hatta yaklaşık bir yıl önce (Temmuz 2012’ de) TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmiş olması ve geçen bunca zamana rağmen bir türlü genel kurulda yasalaşamadı. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol