Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin Gireceği Derslerde Önemli Değişikliklik

80 sayılı çizelgede 19 branşta önemli değişiklikler yapılmıştır. Bilişim TeknolojileriÖğretmenleri Medya Okuryazarlığı dersine,Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri HalkKültürü dersine girebilecekler. 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2013 tarih ve 113 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları YükseköğretimProgramları ve Aylık Karşılığı OkutacaklarıDerslere İlişkin Esaslar ile eki Çizelgede değişiklik yapıldı.

İşte esaslarda yapılan değişiklik; 

ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUNOLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARIDERSLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- Temmuz 2009 tarihli ve 2622 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî EğitimBakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar”ın Geçici 2’nci maddesi’nin ikinci fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.
MADDE 2- Bu Esaslar eki çizelgeye eklenen yeni alan ve çizelgedeki bazı alanlarda yapılan değişiklikler ile çizelgenin sonunda yer alan “Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan“Halk Kültürüdersi ile “MedyaOkuryazarlığı”dersinde yapılan değişiklikler ektedir. 
MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Esaslarla ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

İşte esaslardan çıkarılan Geçici 2’nci maddesi’nin ikinci fıkrası;

Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilmeyen ancak Kurulun daha önceki kararlarında öğretmenliğe kaynak gösterilen Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun olanlar, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Alanı Öğretmenliğine Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda başvuruda bulunabilirler.

Bu değişiklikle; Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun olanların "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Alanı Öğretmenliğine" atanmaları hususu ekli çizelgenin 60. sırasına alınmıştır.
Esaslarda yapılan bu değişikliğin yanında 80 sayılı çizelgede 20 branşta önemli değişiklikler yapılmıştır.

İşte değişiklik yapılan 20 branş;

 

Beden Eğitimi.
Bilişim Teknolojileri.
Denizcilik ve bağlı branşları.
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi.
Elektrik –Elektronik Teknolojisi ve bağlı branşları.
Görsel Sanatlar/Resim.
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri.
İlköğretim Matematik.
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri.
Labaratuvar Hizmetleri.
Matematik.
Motorlu Araçlar Teknolojisi.
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri.
Raylı Sistemler Teknolojisi ve bağlı branşları.
Sağlık ve bağlı branşları.
Seramik ve Cam Teknolojisi.
Tarım Teknolojileri ve bağlı branşları.
Teknoloji ve Tasarım.
Uçak Bakım ve bağlı branşları.
Tasarım Teknolojileri.

BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapanöğretmenler olmak üzere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/ İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Radyo- Televizyon Alanı Öğretmenleri olmak üzere, Sosyal Bilgiler,Türkçe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

BAZI DERSLERİN HANGİ ALAN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN OKUTULACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA NE DEĞİŞTİ?
1- Daha önceden Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri Halk Kültürü dersine giremiyorlardı. Bu değişiklikle artık Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenleri Halk Kültürü dersine girebilecekler.
2- Daha önceden Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Medya Okuryazarlığı dersine giremiyorlardı. Bu değişiklikle artık Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Medya Okuryazarlığı dersine girebilecekler 

okulsoru

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol