Öğretmen Diyarı

Öğretmenlerin adaylık eğitimi ne zaman başlar?

Temel eğitim; aday memurlara Devlet memurlarının ortak özellik ve nitelikleriyle ilgili konularda verilen eğitimi ifade eder. Temel eğitimin süresi toplam 50 saatlik programdan aşağı olmamak ve sınav süreleri dâhil olmak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.

Hazırlayıcı eğitim; aday memurlara atandıkları hizmet sınıfları ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitimi ifade eder. Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak ve sınav süreleri dâhil olmak üzere bir aydan az, üç aydan çok olamaz,

Uygulamalı eğitim; aday memurlara atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak yaptırılan stajı ifade eder. Uygulamalı eğitim süresi toplam 220 saatlik programdan aşağı olmamak üzere iki aydan az, beş aydan çok olamaz.

Uygulamalı eğitim genelde Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin “Belirlenecek Hizmet Alanlarındaki Aday Öğretmenler” başlıklı 39. maddesindeki, “Öğretmen politikasının en etkin ve verimli olarak hayata geçirilebilmesi bakımından, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi, Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile gerekli görülen hizmet alanlarındaki aday öğretmenlerin adaylık eğitimleri rehber öğretmen gözetiminde müstakil derse girerek tamamlattırılır,” hükümlerine göre tamamlattırılmaktadır.

Bu eğitimlerin düzenlenmesinde; yönetmeliğin “Eğitim İle İlgili Genel İlkeler” başlıklı 5. maddesindeki; “c) Adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi esastır” ilkesine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; yönetmeliğin “Adaylık Süresi” başlıklı 37. maddesindeki; “Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Bu Yönetmelikle belirlenen haller dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.” hükümlerine göre adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz.

memurlar.net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim