Öğretmen Diyarı

ÖĞRETMENLERE UZMAN ÖĞRETİCİ KURSU

Öğretmenlere Uzman Öğretici Kursu

Milli Eğitim Bakanlığı; An itibariyle Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerine “Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu” açıyor.

İşte O Yazı:

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 15520822-774.01-E.6779318

Konu:Özel Destek Eğitim Uzman Öğretici Kursu Beşinci Başvurular

İlgi:a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.08.2014 tarih ve 67951427/360.04

/32456S8 sayılı Mütalaası,

28.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.01.2015 tarih ve 67951427/360.04 /966221sayıh Mütalaası,

29.Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 06.02.2015 tarih ve 43501582/774.01/1340517 sayılı yazısı,

30.Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün 11.02.2015 tarih ve 15520822/20 /153350 sayılı Makam Onayı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel destek eğitimi programı uygulayan özel eğitim okullarında ilgi (a) Mütalaa ile belirtilen alanlarda Öğretmen ihtiyacının özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması durumunda; bu alanda, “Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği alanı öğretmeni olup, Bakanlığımızca düzenlenecek 160 saat teorik ve 80 saat uygulama olmak üzere toplam 240 saat “uzman Öğretici yetiştirme kurs programım” başarıyla tamamlayanlar özel eğitim alanı öğretmenleri tarafından uygulanan destek eğitim programlarında uzman öğretici olarak görevlendirilebilecektir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla, Ek-1 deki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde başvuru şartlarım taşıyan adaylar için “Özel Öğretim Kurumlan Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kumu” düzenlenecektir.

Söz konusu kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

•Bu kurslara; ilgi (b) Mütalaa ’da belirtilen, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği alanına kaynak gösterilen yükseköğrenim mezunları ile bu alanlarda öğretmenlik yapmış olanlardan Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan veya çalışmak üzere sözleşme imzalayanlar katılabileceklerdir.

•Düzenlenen kurslar için eğitim, yol, konaklama ve diğer giderleri ile eğitim merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü diğer giderleri, kamu kurumlan için belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, İlgi (d) Makam Onayı gereği, eğitim katılım gideri olarak kursun başladığı ilk hafta içerisinde kumun düzenlendiği eğitim merkezinin vereceği hesaba 150,00 TL (Yüz elli Türk Lirası) yatırılacaktır.

•Başvurular özel destek eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumlan tarafından yapılacak olup, kurumlar bilgi girişleri için “MEBBİS Özel Öğretim Kurumlan Modülü” altında bulunan ve sadece özel öğretim kurumlarının kullanımına açık olan “Hizmetiçi Eğitim İşlemleri” ekranını kullanarak daha önce açılan kurslara 1 veya 2 kursiyer gönderen kurumlar Ek-1 tabloda yer alan sayılı/numaralı hizmetiçi kurslarından birini seçerek sadece bir kursiyer başvurusu yapacaklardır. 03 Temmuz 2015 Saat 16:00’ya kadar kontenjanların dolmaması halinde bütün kurumlar kursiyer başvurusu yapabileceklerdir.

•Kurumlar, kursiyer için “Özel Öğretim Kurumlan Modülü” altında Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden başvuruyu onayladıktan sonra ayııı sayfada yer alan raporlardan “Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu” raporunun çıktısını alarak, kursiyerin iş sözleşme formu, diploma, nüfus cüzdanı ve daha önce bu alanlarda öğretmenlik yaptığına ilişkin varsa hizmet cetveli fotokopilerini onayladıktan sonra, bu belgeleri bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

•Bu belgeler il Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu Şube Müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı başkanlığında, bir şube müdürü ve şeften veya memurdan oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek başvuruları uygun görülenler İle uygun görülmeyenlerin listesi (uygun görülmeme nedenleri açıklamalar bölümünde belirtilerek) Ek-2 deki tabloya göre yazılmak kaydıyla Resmi yazı İle DYS üzerinden Ek-1 tabloda belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.

•Başvuruları uygun görülen ve görülmeyen kursiyerlere milli eğitim müdürlüklerince ilgililere zamanında bilgi verilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi İçin gerekli tedbir alınacaktır. Başvuru evrakları İl Mİ11İ Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

•Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen şartlara uymayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvurulan iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

•Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Genel Müdürlüğümüz (ookgm.meb.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ

Bakan a.

Genel Müdür V.

03 Temmuz 2015 saat 11.00’da başlayıp; saat 24.00’de sona erecektir..60007 Temmuz 2015 Salı Mesai bitimine kadar08 Temmuz 2015 Çarşamba Mesai bitimine kadar. Öncelikle daha önceki başvuru dönemlerinde 1 ve 2 kursiyer gönderen kurumlar kursiyer girişi yapabilecektir.

Kontenjanların dolmaması halinde,03 Temmuz 2015 saat 16:00’den sonra diğer kurumlar başvuru yapabileceklerdir.

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim