Öğretmen Diyarı

Öğretmenlere Millî Eğitim Uzmanı olma imkanı getirildi

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname'nin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan

Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere,

belirli şartları taşıyanlara Millî Eğitim Uzmanı olma imkanı getirilmiştir.

 

Buna göre; 1- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve

belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin

'ORTAK HÜKÜMLER' başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar,

 

2- Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları,

 

3- Öğretmenler arasından,

 

Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilecektir.

 

 

Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve

uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

 

 

\"Yeni

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol