Öğretmen Diyarı

Öğretmenlere her yıl yıpranma zammı verilmesi teklif edildi!

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milletvekili arkadaşları tarafından hazırlanan ve "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu.


Söz konusu teklifte şu ifadelere yer verildi:


Öğretmenlik özü itibariyle kutsal bir meslektir. İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. Öğretmen bir öğretici olduğu kadar aynı zamanda öğrenicidir. Eğitimci olduğu kadar aynı zamanda bir yol göstericidir.


Eğitim çocukların dünyaya gelmesiyle başlayıp ömür boyu devam eden bir süreçtir. Çocuklarda bozulma ve sapma aldığı eğitim ve terbiye ile doğrudan ilgilidir. Çocuğun ilk eğitimi aldığı yer aile ocağı olsa da çocuğun şekillenmesinde kimlik ve kişilik kazanmasında en etkili unsur öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimize sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmak demektir Öğretmenlerimizin itibarsızlaştırılması, geleceğimizi yok sayarak kimliksiz kişiliksiz nesillerin yetişmesine sebebiyet vermek demektir. Çünkü itibarsız öğretmen itibarlı nesiller yetiştirmesi söz konusu olamaz.


Öğretmenlerimiz yürüttükleri kutsal mesleğin maddi karşılığını alamamaktadırlar. Ülkemizde öğretmenlerimiz ortalama 2 bin TL maaşla çalışmaktadırlar. "Küreselleşme ile birlikte yaşanan sistemik değişim, teknolojik, sosyal ve siyasal gelişmelerebağlı olarak öğretmenlik mesleğinin ülkemizde de önem ve itibar kaybına uğradığı da görülmektedir. Öğretmenlerin ekonomik, mesleki, özlük ve demokratik sorunlar altında ezildiğini ve mesleğine küstürüldüğüne her geçen gün daha fazla tanık olmaktayız.


Sürekli özenilen ve içinde yer almak için büyük gayretler gösterilen; Batı ve OECD ülkelerinde öğretmenler kamuda en itibarlı ve geliri en yüksek meslek grupları arasına yer alırken ülkemizde öğretmenler aldığı maaş bakımından OECD ortalamasının çok altında rakamlara çalıştırılmaktadırlar.


1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı yasa ile çalışanlarda yıpranma hkkının kapsamı daraltılmıştır. Bir kısım meslek grupları yıpranma hkkından yararlandırılmıştır. Yıpranma hakkının çalışana getirileri; prim ödeme gün sayısını artırır, erken emekli olmalarına da yol açacaktır. Prim ödeme gün sayıları dörtte bir daha az olur ve emeklilikte alacakları maaş daha fazla olur.


Geçim şartlarının zorluğu içerisinde öğretmenlerimize yıpranma hakkının verilmesi ile emekliliklerinde de rahat edeceklerdir.


Öğretmenlerimize her yıl için 2 ay yıpranma zammı verilmesi konusu ile ilgili olarak bu kanun teklifi hazırlanmıştır.


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sıra eklenmiştir.


"19)      Milli      Eğitim      Öğretmenler             60"

Bakanlığına bağlı ilköğretim

ve ortaöğretim devlet

okullarında,


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
 

MemurMedya.Com

.memurmedya.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol