Öğretmen Diyarı

Öğretmenler bu dersi ciddiye almıyor !

 

2013-2014 ders yılının başlamasıyla birlikte takiye edilmiş birçok sorun 
güngibi bir sorun yumağı olarak karşımıza çıktı. Bu sorunların başında da, 
şuberehber ve kulüp danışman öğretmenliğigörevi bulunanların,
bu görevlerini nasıl yürütecekleri ve ilgililere bu üstlendikleri görevlere dair
herhangi birücret tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceğigibi mevzular gelmektedir.
Çoğu okulyöneticisi bu konulara dair farklıyorumlar getirerek, farklıuygulamalarda 
bulunmaktadır.Uygulamada yaşanan ayrılığın, bir anevvel MEB tarafından
hazırlanacak bir genelge ile bertarafı mümkün olup, uygulamada birliğin
sağlanması için önemli bir önkoşul olarak görülmektedir.

Malumunuzdur ki, 4+4+4 eğitim sisteminin uygulamadaki ilk ders yılında 
(2012-2013ders yılı), birçok mevzu gibi yukarıda anılan mevzuda sürüncemede
bırakılmıştır.2013-2014 ders yılında da sürüncemededir. Şöyle ki:

Rehberlik/Sosyal Etkinlik dersi, bu ders yılında 7 ve 8.sınıflarda uygulanan 
ortaokul haftalık ders çizelgesinde (ESKİ 30 SAATLİK), zorunlu dersler 
arasında haftada 1 saatolarak görülmektedir. Kademeli olarak uygulanan,
bir sonraki ders yılında bir üst sınıfında tabi olduğu yani kapsamına girdiği ve 
bu ders yılında 5 ve 6.sınıflarda uygulananortaokul haftalık 
ders çizelgesinde (YENİ 35 SAATLİK) ise Rehberlik/Sosyal Etkinlik dersiyalnızca
8.sınıflarda rehberlik ve kariyer planlaması adıyla 1 saat olarak görülüyor.
Bu ders bu ad ileyeni ortaokul haftalık ders çizelgesinin kademeli uygulanmasından
ötürü, yalnızca 8. Sınıflarda 2015-2016 ders yılında okutulacaktır. Görülmektedir ki, 
ortaokul haftalık ders çizelgesinin iki başlılığından dolayı, Rehberlik/Sosyal Etkinlik 
mevzusunda okullarda kaotik bir durum hasıl olmuştur.

Örneğin, bu ders yılında 5 ve 6.sınıflarda şube rehber ve danışman öğretmenliği
görevlerini yürüten bir öğretmenin, bu görevleri ders saatine bağlı değildir. 
Ama 7 ve8.sınıflarda bu görevleri yürüten bir öğretmenin, bu görevleri ders saatine bağlanmıştır.
Bu durumun ortaya çıkma nedeni, ortaokullarda uygulanan haftalık ders çizelgelerindeki iki başlılıktır. Bazı okul yöneticilerinin, şube rehber ve danışman öğretmenliği görevleriniderse bağlayan 
yorumlarından dolayı, öğretmen bakımından hak kaybı yaşanmakta olup, böylelikle konuya dair 
ilgili yönetmeliklerin madde hükümleri askıya alınmaktadır. Eğitimdenetmenlerince, rehberlik ve teftiş 
çalışmalarında tespit edilen hususlar arasında şu cümleler ile bahsolunan mevzuya değinilmiştir.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİNİN
İDARECE VE ÖĞRETMENLERCE YETERİNCE İRDELENİP ANLAŞILMADIĞI,ÖĞRETMENLERİN 
KAFA KARIŞIKLIĞI İÇERİSİNDE OLDUKLARI, ÇALIŞMALARIN VERİMLİYÜRÜTÜLEMEDİĞİ, 
İLGİLİ YÖNETMELİĞİ AÇIKLAYICI NİTELİKTE GENELGE VEYÖNERGEYE İHTİYAÇ DUYULDUĞU ...’

Görülüyor ki, eğitim denetmenlerince de, bir genelge ya da yönerge ihtiyacının konunun
aydınlatılması için hasıl olduğu değerlendirmesi getirilmiştir.
 
Burada iki soru ön plana çıkmaktadır.

1- Rehberlik/Sosyal Etkinlik ders saati olmadan, şube rehber ve danışman öğretmenlik
görevleri nasıl yürütülecektir?

2- Rehberlik/Sosyal Etkinlik ders saati olmadan, üzerinde şube rehber ve danışman
öğretmenlik görevleri olan öğretmene, hangi ad altında ek ders ücreti tahakkuk ettirilecektir?

Bu iki soruya vereceğimiz cevaplar:

1- MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİYÖNETMELİĞİ , İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ve MEB İLKÖĞRETİM VEORTAÖĞRETİM KURUMLARI 
SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİNDE, ŞUBE REHBERÖĞRETMENLİĞİ İLE DANIŞMAN 
ÖĞRETMENLİĞİNİN TAMAMEN DERS SAATİNE BAĞLI OLDUĞUNA DAİR BİR HÜKÜM YOKTUR. 
DERS SAATLERİ DIŞINDA, BU GÖREVLERYÜRÜTÜLEBİLMEKTEDİR. BU BAĞLAMDA,
HEM DOSYA ÜZERİNDE HEM DE DERSSAATLERİ DIŞINDA FİİLEN BU GÖREVLERİN 
YÜRÜTÜLEBİLECEĞİNDEN, DERS SAATİNİNOLMAMASI BU GÖREVLERİN ASKIDA
KALACAĞI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. AMAOKULLARDAKİ FARKLI YORUMA DAYALI 
UYGULAMALAR, BU GÖREVLERİN ASKIDA KALMASINA NEDEN OLMUŞTUR. BAKANLIĞIN,
BU BAKIMDAN BİR GENELGE İLEKONUYU AYDINLATMASI ELZEMDİR.

2- ÖĞRETMEN, ÜZERİNDE BULUNAN BU GÖREVLER KARŞILIĞINDA SOSYAL VE 
KİŞİLİK HİZMETLERİ ADI İLE HAFTADA 2 SAAT EK DERS ALMAKTADIRÖĞRETMENİN
REHBERLİK/SOSYAL ETKİNLİK DERSİNE GİRMESİ KARŞILIĞINDA DEĞİL, GÖREVKARŞILIĞINDA
HAFTALIK 2 SAAT EK DERS PUANTINA YANSITILMAKTADIR. DERSEGİRMESİ KARŞILIĞINDA, 
ÖĞRETMENE HAFTADA 2 SAAT EK DERS VERİLDİĞİNİDÜŞÜNEN OKUL YÖNETİCİLERİ,
VE 6.SINIFLARIN TABİ OLDUKLARI HAFTALIK DERSÇİZELGESİNE BAĞLI OLARAK BÖYLE BİR DERS SAATİ OLMADIĞINDAN, ÖĞRETMENİNÜZERİNDEKİ BU GÖREVLER İÇİN EK DERS 
YAZMAMAYI YEĞLEMEKTEDİR. BU, YANLIŞYORUMA DAYALI KEYFİ BİR TASARRUFTUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
 
UNUTULMAMALIDIR Kİ, ÖĞRETMENE HAFTALIK 2 SAAT EK DERS REHBERLİK/SOSYALETKİNLİK 
DERS SAATİ İÇİN DEĞİL, GÖREVDEN ÖTÜRÜ SOSYAL VE KİŞİLİKHİZMETLERİ ADI İLE VERİLMEKTEDİR.
 
SONUÇ OLARAK, ŞUBE REHBER VE DANIŞMAN ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVLERİ HEMDOSYA ÜZERİNDE
HEM DE DERS SAATLERİ DIŞINDA YÜRÜTÜLEN BİR GÖREVDİR.GÖREV KARŞILIĞINDA VERİLEN HAFTALIK
SAAT EK DERSİN KESİLMESİ, HAKKANİYET İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAMAKTADIR.
 
 
MİSAL 1: HAFTADA 29 SAAT DERS OKUTAN BİRİNİN, AYRICA DERS SAATİ OLMAYANŞUBE 
REHBER ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİ OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM. HAFTALIK EK DERSİŞÖYLE HESAPLANIR:

15 SAATİ AYLIK KARŞILIĞI
14 SAATİ NORMAL EK DERS
SAAT SOSYAL KİŞİLİK HİZMETLERİ ADI İLE EK DERS
SAAT HAZIRLIK PLANLAMADAN EK DERS (FİİLEN OKUTULAN HAFTALIK DERS SAATİ
BAZ ALINIR. 29’DUR...)

HAFTALIK TOPLAM EK DERS SAATİ: 18

MİSAL 2: HAFTADA 29 SAAT DERS OKUTAN BİRİNİN, AYRICA DERS SAATİ OLAN ŞUBE
REHBER ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİ OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM. HAFTALIK EK DERSİ ŞÖYLE
HESAPLANIR:

15 SAATİ AYLIK KARŞILIĞI
14 SAATİ NORMAL EK DERS
SAAT SOSYAL KİŞİLİK HİZMETLERİ ADI İLE EK DERS
SAAT HAZIRLIK PLANLAMADAN EK DERS (FİİLEN OKUTULAN HAFTALIK DERS SAATİ
BAZ ALINIR. 30’DUR...)

HAFTALIK TOPLAM EK DERS SAATİ: 19
 

\"\"

 

 

http://www.kamudanhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol