Öğretmen Diyarı

Öğretmenin Doğum İzni Tatil Sonrasına Aktarılır mı ?

Yaz tatiline denk gelen doğum öncesi mazeret izninin 5 haftalık kısmının, doğum sonrası mazeret iznine eklenip eklenmeyeceği hususu ile ilgili görüş yazısı:

Bilindiği gibi "Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, kadın memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir..." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, Devlet Personel Başkanlığından alınan  ilgi (b) görüş yazısında; "Yaz tatili başlangıcında doğum yapan öğretmenin doğum sonrası mazeret izninin yaz tatili dönemine denk gelmesi halinde doğum öncesi 5 haftalık çalıştığı sürenin karşılığının doğum sonrasında nasıl kullandırılacağı ile doğum öncesi mazeret izninin bir bölümü yaz tatili dönemine denk gelen öğretmenin doğum sonrasına eklenecek sürenin nasıl belirleneceği konusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103. Maddesinde yer alan "... Öğretmenler yaz tatili ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar..." ifadesinden yola çıkılarak ve mezkur Kanunun 104. Maddesini değiştiren 5223 sayılı Kanundaki izin sürelerinin birbirini takiben kullandırılması gereken süreler olduğu bu sebeple doğum öncesinden aktarılan izinlerin doğum sonrası mazeret izninin bitimini müteakip kullanılması gerektiği dikkate alınarak, yaz tatili ve dinlenme tatillerinde izinli sayılan memurun izinli olduğu dönemle çakışan mazeret izinlerinin sonradan kullandırılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmekte, diğer bir deyişle, doğum öncesi ve doğum sonrası izinlerin kullanımı ve doğum öncesi iznin doğum sonrasına aktarımı hususunda yaz tatili süresince izinli sayılan Devlet memurları (Öğretmenler) için 5223 sayılı Kanunda istisna bir hüküm bulunmadığı, uygulamanın tüm Devlet Memurları için aynı şekilde düzenlendiği, bu durumda doğum öncesi 8 haftalık izin haklarına ilişkin sürelerin ne kadarlık kısmının doğum sonrasında kullandırılacağının hesabında "izinli sayılan" günler dışında "çalışılarak geçirilen sürelerin" dikkate alınması gerektiği" belirtilmiştir.

Bu bağlamda, yaz tatilinde izinli sayılan ve bu süre içinde çalışmayan öğretmenlerin, doğum öncesi izinlerini doğum sonrasında aktarmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.


ajanskamu.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim