Öğretmen Diyarı

Öğretmenim, Öğrenciye Bunu Sakın Yapmayın.. Bu Hataya Düşmeyin!!
 Öğretmenin öğrenciyi her hangi bir nedenle sınıfa almaması veya sınıftan atması suç mudur? Eğer suçsa böyle davranış sık sık sergileyen bir öğretmene nasıl bir yaptırım yapılmalı?
Öğretmen böyle bir uygulama yapamaz. sebebi ne olursa olsun, öğrenciyi sınıftan atmak, derse almamak gibi bir uygulama, cezalandırma yapılamaz. Bu öğretmen davranışı açısından doğru olmadığı gibi memur davranışı açısından da doğru değildir. Öğrencinin eğitim hakkının engellenmesi hiç bir şekilde doğru kabul edilemez. Bunun hiçbir yasada dayanağı yoktur. Bu konuda, okul yöneticisi (Müdür) 657 Sayılı DMK'nin 10 uncu maddesi gereği sorumludur. Öğretmen de aynı kanunun 8 ve 11 inci maddeleri gereği sorumlu ve kusurludur. Bu kusurları karşılığında aynı kanunun 125 inci maddesi kapsamında cezalandırılması gerekir. Ancak, bu durumun uygun onayla incelenip-soruşturlması gerekir. Kesin sonuca yapılacak soruşturma sonunda ulaşılabilir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU 

Davranış ve işbirliği: 

Madde 8 – Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. 

Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 

Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/3 md.) Devlet memurları amiri oldukları kuruluş vehizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlar ını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 

Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden am irlerine karşı sorumludurlar.Anahtar Kelimeler:
öğretmenöğrenciHata

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim