Öğretmen Diyarı

Öğretmenevi personeline fazla çalışma ücreti verilmez

Sayıştay Başkanlığının, Milli Eğitim Bakanlığına yönelik 2013 yılı incelemesinde yapılan bir başka tespit öğretmenevlerine ilişkindir. Sayıştay yapmış olduğu tespitte, her ne kadar yönergede öğretmenevlerinde çalışan personele fazla çalışma ücreti verileceğinin belirtilmiş olmasına rağmen, Bütçe Kanunun K cetvelinde söz konusu hükme yer verilmediği için, yapılan fazla çalışma ödemelerinin yasal dayanağının olmadığını belirtmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarında Yönetici ve yardımcı personele ödenen fazla çalışma ücretlerinin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

2013 Yılı Bütçe Kanunu K Cetvelinin "Fazla Çalışma Ücretleri" başlıklı 3 ncü maddesinin "Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı (A) fıkrasının 3 ncü bendinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla fazla çalışma yaptırılabileceği belirtilmiştir.

Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları günün 24 saati hizmet gören kuruluşlar olmasına rağmen Bütçe Kanunu K Cetvelinde mesai yaptırılacak kuruluşlar arasında sayılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin "Fazla Çalışma" başlıklı 28 nci maddesinde ise; Öğretmenevi, Öğretmenevi ve ASO'larda hizmetin gereği olarak olağan çalışma saatleri dışında çalışan personele, ilgili yıl Bütçe Kanunu doğrultusunda fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmiş olup, bu düzenlemenin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Yasal dayanağı olmayan bir konuda gider yapılması ise mümkün değildir. Bu durum normlar hiyerarşisi prensibine de aykırıdır. Şöyle ki, Kanun Yasama Organı tarafından yapılan bağımsız bir hukuksal düzenlemedir. Bu sebeple kanunla yönetmelik veya yönerge gibi düzenlemelerin çatışması halinde üstün norm durumunda bulunan kanuna değer verilmesi, kanuna aykırı olmayan hallerde ise yönetmelik veya yönerge hükümlerinin uygulanmas ı gerekir.

Öte yandan Öğretmenevi, Öğretmenevi ve ASO'lar da günün 24 saati hizmet görmekte olup, mesai yapması zorunlu olan kuruluşlardandır. Bu nedenle yılı Bütçe Kanunlarında fazla çalışma yaptırılabilecek kurumlar listesine Öğretmenevi, Öğretmenevi ve ASO'ların da alınması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında: Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarının, Bütçe Kanunlarında fazla çalışma yaptırılabilecek kurumlar listesine alınması için en kısa zamanda girişimlerde bulunacak, Maliye Bakanlığı ile yazışma yapılacaktır.

Sonuç olarak: Kamu İdaresi cevabında Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat

Okullarının, Bütçe Kanunlarında fazla çalışma yaptırılabilecek kurumlar listesine alınması için en kısa zamanda girişimlerde bulunulacağı ve konunun Maliye Bakanlığı'na bildirileceği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okullarının personeline fazla çalışma yaptırabilmesi hususunda yılı Bütçe Kanunlarında gerekli düzenlemenin yapılması için konunun ayrıca Sayıştay tarafından da Maliye Bakanlığı'na yazılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Öneri:

Öğretmenevi, Öğretmenevi ve ASO'ların da yılı Bütçe Kanunlarının K Cetvelinde sayılan fazla çalışma yapabilecek kuruluşlar kapsamına alınması, bu şekilde konunun yasal bir dayanağa kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir.

Memurlar.net'in notu: 2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde yer alan düzenleme, 2014 Bütçe Kanunu K cetvelinde de aynen yer almıştır. Dolaysıyla 2014 yılında yapılan ödemelerin de yasal dayanağı bulunmamaktadır. MEB'in bu konuda Maliye Bakanlığını uyararak, 2015 yılı Bütçe Kanununda gerekli düzeltmeyi yapması, eğer yapamıyorsa bu ödemeleri kesmesi gerekmektedir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim