Öğretmen Diyarı

Öğretmene kariyer sisteminde sınav yeterli değil

Öğretmenlere kariyer basamakları sistemi nasıl olacak konusu ile ilgili olarak ÖĞDER Erzurum Şubesi

 

Ar-Ge Biriminin hazırladığı rapor doğrultusunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda Derneğimizin

 

görüşlerini paylaşmak istiyoruz. Çünkü ÖĞDER olarak kariyer sistemini önemsiyoruz. Kariyer,

 

öğretmene yükselme imkanı tanıdığından öğretmenin değişimlere daha iyi uyum sağlamasını sağlar

 

böylece Mesleğe dinamizm getirilir. Kariyer, öğretmenin saygınlık, tanınma, başarılı olma yönünde

 

sosyal statüsünü yükseltir.Kariyer planlama, öğretmenlere yetenek ve becerilerini kullanma imkanı

 

ve fırsatı verir. Bu sayede öğretmenler, mesleki durağanlıktan kurtularak kendilerini sürekli olarak

 

yenileme ve geliştirme fırsatını yakalarlar.

 

Öğretmenlerin statüleri ve özlük hakları iyileştirilmeden eğitimin diğer sorunlarına köklü, kalıcı ve

 

belirleyici çözümler bulmak mümkün görülmemektedir. Bundan dolayı yapılacak düzenlemelerde

 

aşağıdaki huşuların dikkate alınmasını ÖĞ-DER olarak öneriyoruz:

 

1-Öğretmenler hakça bir statüden yararlanmalı, öğretmenlik mesleği, hak ettiği kamusal ve

 

toplumsal saygınlığı göreceği bir şekle dönüştürülmelidir. Öğretmenlerin çalışma koşulları ,eğitimin

 

en yüksek derecede etkinliğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere ,kendilerini tümüyle

 

mesleksel uğraşlarına adama olanağı veren bir ortam oluşturulmalıdır. Fakat hiçbir öğretmen sınıftan

 

koparılmamalıdır.

 

2-Geleceğin öğretmenlerinin yetiştirilmesi ile ilgili politikalar, gerekli moral, düşünsel ve fiziksel

 

nitelikleri taşıyan ve istenilen bilgi ve beceriye sahip yeterli sayıda öğretmenle toplumun ihtiyaçlarını

 

karşılamaya dayanmalıdır. Bu ihtiyacı karşılamak için yetkili makamlar öğretmen yetiştirmeyi

 

yeterince çekici kılmalıdır.

 

3-Kariyer basamaklarında yükselmek için sadece sınav ve yıl esas alınmamalı. Öğretmenlerin

 

bir sınav ile mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini beklemek yanlış olur. Bunun dışında da

 

öğretmeni çalışmaya ve kendini geliştirmeye iten faktörler olmalı. Okulunda gayret eden ve çok

 

çalışan öğretmenler çeşitli kriterleri geçerek, statüsü ve özlük hakları yükseltilerek ödüllendirilmelidir.

 

Öğretmende Eğitim, İş başarımı (performans),Üretim,Kıdem, Liyakat ön plana alınmalıdır.

 

4- Sınava girmek için 7 yıl çok uzun süredir. Süre 3 yıl olabilir. Sadece uzmanlığa geçerken sınav

 

olmalı. Sınavda kazanmak için 70 Puan esas alınmalı. Sınavlar sadece ezber bilgiyi esas almamalı,

 

ALES düzeyinde ÖSYM tarafından hazırlanmalıdır. Tek sınav yerine farklı sınavlar yapılmalıdır. Alan

 

soruları da her branşa uygun mutlaka olmalıdır. Sınav %50 etki etmelidir.

 

5- Her ilde Üniversite kuruldu. Öğretmenlerin bu üniversitelerden faydalanması sağlanmalıdır. Bu

 

eğitimlere devam edenlere MEB destek vermelidir. Yüksek Lisans ve doktora yapanlara, Öğretmenin

 

öğrencileri için etkinlik faaliyetlerine, Bilimsel, kültürel etkinliklere, alanı ile ilgili olarak yayınlanmış

 

eseri olanlara(ISBN),Yurt içi ve dışı hakemli dergide alanı ile ilgili makalesi yayımlananlara, Proje

 

hazırlayıcısı ve yürütücüsü olanlara, Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası aldığı veya öğrencilerinin

 

kazandığı başarılar ve ödüllere, Uluslararası geçerliliği olan ve kültürümüzle yakın irtibatı olan bir dil

 

ile ilgili geçerli puanı olanlara kariyer geçişte ek puan verilmelidir.

 

4-.Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri gerçek ihtiyaçlar temelinde yapılandırılmalıdır. Bu Hizmet içi

 

eğitimleri başarı ile tamamlayanlara üst statüye geçmede ek puanlar verilmelidir.

 

6- Kariyer basamaklarında her basamağın maaşı, sorumluluğu, görevi, özlük hakları farklı olmalıdır.

 

Kariyer basamakları arasında 1.Aylıklarında,2.Ücretlerinde, 3.Ek göstergelerinde 4.Emeklilik

 

müktesebinde ciddi farklılık oluşturulmalıdır.

 

7-Kariyer yükseltmede kadro sınırlandırması olmamalıdır. Şartları tutan herkes yükselmelidir.

 

ABDULLAH İKİNCİ-ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ (ÖĞDER)- ERZURUM ŞUBE BAŞKANI


kamuajans.com/


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol