Öğretmen Diyarı

Öğretmen Norm Kadroları Güncelleniyor

 

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine 
Norm Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesinde, "Okul ve kurumların norm kadro 
sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi
halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadrosayıları
Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir.
Yeni okul ve kurum veya yeniderslik açılması halinde, bu okul vekurumların norm kadroları 
Haziran-Eylülayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda
bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadrosayılarını yeniden belirleyebilir." hükmü yer almaktadır.

Okul/ kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için,
İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 30 Eylül - 25 Ekim 2013 tarihleri arasında
MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir.
MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iştakvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.
Okul Kurum Müdürlüklerinin  Veri  Girişi Yapma Tarihleri
\"\"
Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; “okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm
kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü çerçevesinde bu süre
zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru, tam ve süresi içerisinde girilmesi
önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda
doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu
tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin t
espit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim SanatMerkezleri,
Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma
Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapmak içinMaliye Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığı görüşünü gerektiğinden veri girişine açılmamıştır.

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:

1 ) Norm bilgileri ekranındaki yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati
sütunlarına ders bütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin
gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders
saati norma esas ders saati sütununa işlenecek, buna göre norma esas ders saati ve
yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati olarakhesaplanacaktır.
(Örneğin: Okulun Tarih alanındaki haftalık ders saati toplamının 63 saat olduğu varsayıldığında,
yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceğiders saati sütununa, norma esas
ders saati sütununa ise 57 saat yazılacaktır. Toplamders saati sütununda 57+6=63 saat
olarak hesaplanacak ders yükü toplamının haftalıkders saatini aşmaması gerekmektedir.)

2 ) Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saatinin görevlendirildiği
okulda gösterilmemesi, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık
karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.

3) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları (Görme, İşitme, Zihinsel,
Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri),
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri (METEM) ve Yatılı Bölge Ortaokullarının
bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarınınAnadolu Liseleri
dahil olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.

4 ) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin
norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve
rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontroledilmesi gerekmektedir.

5) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm Şefi, Atölye Şefi veLaboratuvar Şefi
norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir
görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir.
Söz konusu işlemin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm,
Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm  
Modülü'ndeki kurumbilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru
olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması gerekmektedir.

6 ) Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması,
her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama
yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe, okul ve 
kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

7 ) Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip onaylanan NormKadro Tespit
Çizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüklerince, ilgili okul/kurum 
müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

\"\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol