Öğretmen Diyarı

Öğretmen Atamalarına Dava Açıldı

KARŞI TARAF (DAVALI):

1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ANKARA

2- İSTANBUL VALİLİĞİ - Fatih/İsanbul

İSTEMİN ÖZETİ:

Davacının Sözleşmeli İstihdamına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılan sözlü sınavda başarısız sayılmasına yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 08/06/2017 tarih ve E.8473752 sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 61/2. maddesi uyarınca karar vermeye yetkili İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Davalı İdareler'den:

1- Davacının girdiği sözlü sınava ilişkin mülakat tutanaklarının

2- Söz konusu sınavda davacıya sorulan soruları, cevap anahtarını ve bu sorulara verilen cevapları içeren işlem dosyasının gönderilmesinin

3- Adaylara sözlü puanları takdir edilirken hangi kriterlerin kullanıldığının açıklanarak uyuşmazlıkla ilgili her türlü belgelerin gönderilmesinin istenilmesine

4- Şayet var ise sınav kamera kaydı örneğinin istenilmesine Bu ara karar gereklerinin yerine getirilmesi ve savunma için kararın daval idareye tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine, yürütmenin durdurulması isteminin ara karar gerekleri yerine getirildikten ve davalı idare savunması alındıktan veya verilen süre geçtikten sonra yeniden incelenmesine, ara karar gereklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceğinin bildirilmesine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/1 ve 27/4 maddeleri uyarınca 27/07/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim