Öğretmen Diyarı

Öğretmen Adaylarına temel eğitim kursu
Milli Eğitim Bakanlığının 30 Ocak 1995 tarih ve 2423 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan temel eğitimkursu standart etkinlik programı.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Mesleki Gelişim Programı

1. ETKİNLİĞİN ADI

Temel Eğitim Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

Atatürk ilkelerinin önemini kavrar.

T.C. Anayasasının genel esaslarını tanımlar.

T.C. Anayasasında yer alan temel hak ve özgürlükleri açıklar.

T.C. Anayasasında belirtilen devletin temel organlarını sayar.

Devlet teşkilat yapısını tanımlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel esaslarını açıklar.

Görev, yetki ve sorumluluk bilincine sahip olur.

. Resmi yazışmaları kurallara uygun yapar.

Dosyalama usullerini öğrenir.

Tasarruf tedbirlerine riayet eder.

Kaynak israfına meydan vermeden hizmetleri en verimli şekilde yerine getirir.

Halkla ilişkilerin önemini kavrar.

Güler yüzlüyol gösterici bir hizmet anlayışına sahip olur.

Hizmet sunumunda tarafsızlık ve eşitlik ilkesinin önemini kavrar.

Devlet memurluğunda gizliliğe riayetin ve sır saklamanın önemini kavrar.

İnkılap tarihinin değerlerini özümser.

Milli güvenlik inancı ve bilinci güçlenir.

Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.

Dilin önemini kavrar.

İmla kurallarını bilir.

Noktalama işaretlerini hatasız kullanır.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Faaliyetin süresi 60 saattir.

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına yeni atanmış tüm aday personel.

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

. Bu program, "Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" gereği; göreve aday olarak atanan devlet memurlarının yetiştirilmeleri ve asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitimlerinin ilk aşaması olan temeleğitimlerini vermek amacıyla düzenlenmiştir.

Programın içeriği ve ders süreleri "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" esasları ve usulleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Eğitim görevlisi olarak, içerikte belirtilen konularda deneyimli olan Bakanlığımız yönetici ve uzmanları ile üniversite öğretim üyeleri görevlendirilecektir.

Bilgisayarprojeksiyon cihazı ve yazı tahtasının bulundurulacağı eğitim ortamı konferans oturma düzeninde oluşturulacaktır.

. Faaliyette her eğitim ortamı için katılımcı sayısı 50 kişiyi geçmeyecek şekildedüzenlenecektir.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

KONULARIN DAĞILIM TABLOSU

K O N U L A R SÜRE (Saat)
Atatürk İlkeleri 7
T.C. Anayasası 4
Devlet Teşkilatı 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10
Yazışma Kuralları ve Dosyalama Usulleri 6
Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri 4
Halkla İlişkiler 8
Gizlilik ve Gizliliğin Önemi 2
İnkılap Tarihi 5
Milli Güvenlik Bilgileri 4
Türkçe Dil Bilgisi Kuralları 4
Ölçme ve Değerlendirme (Sınav) 2
T O P L A M 60

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

Eğitim uygulanırken aktif öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

. Bu eğitim faaliyetinin uzaktan eğitim yöntem ve teknikleri kullanılarak verilmesidurumunda;

Eğitimlerin planlamasıbaşvuru ve katılım işlemleri merkezi ve mahalli eğitimplanlamaları kapsamında MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülü üzerindengerçekleştirilecektir.

Eğitimlerin Öğretim Yönetim Sistem (ÖYS/LMS) alt yapısı içersinde internet tabanlı olarak sunulması esas olacaktır.

- ÖYS alt yapısı içerisinde görevlendirilmiş bir eğitim yöneticisi (admin) ve eğitimgörevlisinin (danışman) olması esastır.

Bilgi teknolojilerinin verdiği imkanlar doğrultusunda çevrimiçi ve çevrimdışıuygulamalar (sesligörüntülü ve etkileşimli uygulamalarödev, portfolyo uygulamaları,sohbet, forum, e-posta, sanal sınıf uygulamaları vb. teknolojiler) tek başlarına veya birlikte kullanılabilecektir.

Eğitime katılım ve devam takibi OYS alt yapısı içerinden kontrol edilecek ve katılımınen az %80 olması istenecektir.

Eğitim faaliyetinin internet tabanlı olarak yıl içerisinde 2 den daha fazla planlanmasıdurumunda soruların deşifre olmaması ve eğitim faaliyetini olumsuz etkilememesiamacıyla, kontrol ve sınav sorularının bir kaynaktan farklı olarak seçilebilmesi, soru veşıkların yerlerinin her eğitim faaliyetinde değişebilir olması sağlanmalıdır.

- OYS alt yapısı içersinde çevrimdışı (asenkron) olarak sunulan eğitim içeriklerinin yılboyu yayında kalacak ve izlenebilir olması sağlanacaktır. Katılım ve değerlendirme ve işlemleri bu süreler içerisinde gerçekleştirilecektir.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

. Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla; 50 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacaktır. Bu sınav online değerlendirme sınavışeklinde yapılabileceği gibi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin sorumluluğunda test sınavıolarak da yapılabilecektir. Sınav sonu yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarılı olanlara kurs belgesi (sertifika), başarısız olanlara ise sınav sonucu yazılıolarak bildirilecektir.

Katılımcıların katılım bilgileri Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülüne işlenecektir.
 
personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim