Öğretmen Diyarı

Öğrencilere Haftada 3 Gün Süt

Okul Sütü Programı kapsamında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, müstakil anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde 200 mil ambalajlı, yağlı, yalın UHT içme sütü dağıtılacak.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanmakta bulunan Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sıhhatli gelişme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmakta bulunan tebliğ, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, müstakil anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 mil ambalajlı, yağlı, yalın UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

 

hususi öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü ana alınarak müessese yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak. Programın uygulanacağı okulları, MEB belirleyecek. Programın koordinasyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak. 

 

Okul sütlerinin alımı, vatan içinden temin edilen çiğ sütlerden Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında tasdik vesikası veya yönetmelik hükümlerine nazaran geçerli eşdeğer belgeye sahip ve vatan arasında UHT içme sütü üretimi oluşturan besin işletmelerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak.

 

Dağıtımı yapılacak mektep sütü ambalajlarının türü ve üstünde yer alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve MEB belirleyecek. İllerde il mektep sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, mektep sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile müsait koşullarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından, il mektep sütü komisyonu ve il ulusal eğitim müdürlükleri mesul olacak. 

 

Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve harcama sonrasında öğrencilere ilişkin bilgilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve MEB belirleyecek.

 

Öğrenciler bilgilerinin, Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriş yapılamadığı hallerde verilerin toplanması ve döneminde ulaşılabilir olması MEB sağlayacak. 

 

Süte duyarlı talebe kapsam dışında bırakılacak

 

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sıhhat kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, mektep yönetimleri yönünden program dışında tutulacak. Programda uzun çağda öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar MEB ile Sağlık Bakanlığınca yürütülecek.

 

Dağıtılacak mektep sütlerinin üretiminden tüketimine kadar ki aşamalarında, Türk besin mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, ziraat ve hayvancılık müdürlüklerince yapılacak.  Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, ziraat ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden örnek alınacak, numunelere ilişkin analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda, ziraat ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilecek. SonuçlarOkul Sütü Modülüne yüklenecek.

 

Çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il mektep sütü komisyonlarınca alınacak kararla öncelik tıpkı okulda süt dağıtılmayan öteki günlerde olmak üzere veli izni bulunan öğrencilere yahut öteki kurumlardaki veli izni bulunan öğrencilere dağıtılmak şekli ile mahallinde değerlendirilecek. Okul Sütü Komisyonu Veli İzin Formlarını MEB yönünden belirtilen takvim arasında Modüle girecek.

 

Programdan yararlanmak istemeyen hususi Okullar, İl Okul Sütü Komisyonunca Okul Sütü Modülünde edilgen bir vaziyete getirilecek.

 

Tanıtım için lüzumlu tedbirler alınacak

 

Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda vazife sektör şahısların eğitimleri için Bakanlık, MEB, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla tedbirler alınacak.

 

Program başlamadan evvela ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek pratik şikayetler ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların kocaman bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları MEB ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek. Okul Sütü Modülünün kullanımıyla ilgili il/ilçe ulusal eğitim müdürlükleri temsilcileri, mektep müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi, MEB'in görevlendirdiği eğitimcilerce yapılacak. Program için lüzumlu eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi yönünden yapılacak.

 

Ödemeler, umumi bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanacak. İl ulusal eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan mektep sütüne ilişkin maaş şekilde il mektep sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, takip eden ayın beşinci iş gününde yükleniciye bildirecek ve Bakanlığa gönderecek. Yüklenicilerin itirazı şeklinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına nazaran muamele yapılır. Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme icmalini hazırlayacak.

 

Ödemeler, ödeme icmali ana alınarak Bakanlık yönünden yapılacak. Programla ilgili ödemelerde ve öteki hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına nazaran Bakanlık, MEB ve Sağlık Bakanlığı alacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, evrak veya belgeleri düzenleyen gerçek ve hukuki kişiler, art alınacak tutarların tahsilinde müştereken mesul tutulacak.

 

MalatyaGüncel

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim