Öğretmen Diyarı

Öğrencilerden AYM\'ye dershaneler için mektup yağmuru

AYM üye­le­ri­ne ders­ha­ne sa­hip­le­ri, öğ­ret­men, ve­li ve öğ­ren­ci­le­rin bu­lun­du­ğu bin­ler­ce ki­şi mek­tup gön­de­re­rek ya­sa­nın ip­ta­li­ni is­te­di.

1 ÜYE­YE 3 KLA­SÖ­R ­MEK­TUP

CHP, AK Par­ti­’nin 2015-2016 eği­tim se­zo­nun­da ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan ya­sa­yı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne ta­şı­mış­tı. Ya­sa­nın Ana­ya­sa­’da­ki te­şeb­büs hür­ri­ye­ti­nin ih­la­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP, ya­sa­nın ip­ta­li­ni ta­lep et­miş­ti. Yal­nız­ca bir üye­ye el ya­zı­sıy­la ya­zıl­mış 3 kla­sö­re ya­kın mek­tup ulaş­tı. Öğ­ret­men­le­rin gön­der­di­ği mek­tup­lar­da AYM üye­le­ri­ne ders­ha­ne­le­rin ka­pan­ma­sı du­ru­mun­da bin­ler­ce öğ­ret­me­nin iş­siz ka­la­ca­ğının vur­gu­lan­dı­ğı be­lir­til­di.

METİN ARSLAN - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol