Öğretmen Diyarı

Öğrenci raporlarında, MEB'in çözümleri yetersiz

İşte o yazı,

Yukarıdaki yazı incelendiğinde;

Öğrencilerin üniversite sınavları öncesi rapor aldıkları düşünülürse okulun öğrencinin bilgi eksikliğini giderici çalışmalarda onların ders içinde ve dışında desteklenmesi,

Derslerde öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayıcı etkinliklere yer verilmesi,

Öğrenci ve velilerle eğitici nitelikli toplantılar yapılması,

Yönetmeliğin 40. maddesine göre devamsızlıkla ilgili Öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi, Gerçek dışı beyanla rapor alınmasının ahlaki olmayacağı konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılması istendiği görülmektedir.

MEB tarafında sunulan çözüm önerilerinin hiç birisinin işe yaramadığı ortadadır. Bu rapor sıkıntısının faturası ise yönetici ve öğretmenlere kesilmekte, yöneticilere soruşturmalar açılmakta, öğretmenler ise ücretinden olmaktadır. Sorunun çözümü basittir. MEB geçmişte olduğu gibi bir genelge yayınlayarak üniversite sınavları öncesinde öğrencileri belirli bir süre izinli saymalıdır.

“Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Ve Sınav Yönetmeliği

Devam-Devamsızlık

Madde 40 — Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.

Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır;

a) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.

b) Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

c) (Değişik:20.5.2006/26173 RG) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle yapılan devamsızlıkların özürlü devamsızlıktan sayılabilmesi için özrün, resmî kurumdan alınacak belge veya resmî/özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden ''5 iş günü''(12) içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.

d) (Değişik:20.5.2006/26173 RG) Doğal afet, yangın, sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler;

1) Özrünü belgelendirmek,

2) İki dönem notu almış bulunmak

kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işleme tabi tutulur.

e) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahallin mülkî idarî amirliklerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir.

f) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.”

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net - Özel

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim