Öğretmen Diyarı

Norm kadro modülü açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15.05.2013 tarih ve 980028 sayılı “Yer Değiştirmeler” konulu yazısı ile okul dönüşümlerinde öğretmen yer değiştirmeleri ve norm kadro açıklamalarını içeren yazısını İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermişti.

Buğün ise Norm Kadro Modülünün 20 Mayıs - 03 Haziran 2013 tarihleri arasında güncelleme yapılmak üzere İl, ilçe, okul/kurum müdürlerine açıldığını ve norm kadro güncellenme yetkisi verdiğini duyurdu.

İşte Milli Eğitim Bakanlığının Duyurusu;

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince “okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17. Maddeler doğrultusunda yeniden belirleneceği, gerek görüldüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarının yeniden belirlenebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerine yönelik okul/kurumların MEBBİS içerisindeki Norm Kadro Modülünde mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin 15/05/2013 tarih ve 980028 sayılı yazıdaki (Tıklayınız.) açıklamalarda dikkate alınarak yapılması için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS yöneticilerine 20 Mayıs - 03 Haziran 2013 tarihleri arasında yetki verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Okul Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri 20/05/2013-23/05/2013

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 24/05/2013-26/05/2013

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 27/05/2013-03/06/2013

Sistemin Kapanma Tarihi 03/06/2013 Mesai Bitimi

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; “okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü mevcut olduğundan bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru ve tam olarak girilmesi, girilecek veriler doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girildiğinin tespiti yapıldığında sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri ile Turizm Eğitim Merkezlerinin norm kadrolarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır.

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:

1 ) Norm bilgileri ekranındaki yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati sütunlarına ders bütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa işlenecek, buna göre norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati olarak hesaplanacaktır. (Örneğin: Okulun Matematik alanındaki haftalık ders saati toplamının 36 saat olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, norma esas ders saati sütununa ise 30 saat yazılması ve toplam ders saati sütununda 30+6=36 saat ders yükünün olması gerekmektedir.)

2 ) Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saatinin görevlendirildiği okulda gösterilmemesi, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.

3 ) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları (Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri), Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri (METEM) ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının Anadolu Liseleri dahil olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.

4 ) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

5) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm Şefi, Atölye Şefi ve Laboratuvar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Dairemizden yazışmayla ayrıca kadro istenmemesi. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü’ndeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

6 ) Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

7 ) Norm kadro güncelleme iş ve işlemlerinin bitimine müteakip onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince, ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

İRTİBAT TELEFONLARI: 0(312) 413 14 16 / 413 14 30 / 413 14 28 / 413 14 29 / 413 14 22 413 14 31 / 413 14 32

Norm kadroların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili haberlerimiz için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.

“Okul dönüşümleri tamam, şimdi ne olacak?”

“Okul dönüşümlerinde öğretmen yer değiştirmeleri”

“MEB'in yer değiştirmesi nasıl olmalıydı?”

"Norm kadroların tespitinde sorumluluk kimlere aittir?"

"Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevinin hesabında neler dikkate alınır?"

"Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi İle Hazırlık Ve Planlama Görevi Ders Yükünden Sayılır mı?"

"Sınıf öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?"

“Sınıf öğretmenlerinden hangisi norm kadro fazlası olur?”

"Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu nasıl belirlenir?"

"Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?"

"Okul Öncesi Öğretmeni norm kadroları nasıl belirlenir?"

"İşletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?"

"Anadolu statülü okullarda norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesi"

"Hizmet puanı aynı olan öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olacaktır?"

"Asker, ücretli, sözleşmeli öğretmenler norm kadro ile ilişkilendirilir mi?"

"İsteğe göre norm kadro fazlası belirlenemeyeceğine dair Gaziantep İdare Mahkemesi Kararı"

"Yargı kararı ile öğretmen veya yönetici okula dönerse norm fazlası kim olur?"

“İlköğretim yöneticilikleri düştü mü?”

“4+4+4 ile dönüştürülen okul yöneticilerinin dikkatine”

"Okullardaki rehber öğretmen dağılımı neden dengesiz?"

"Rehber öğretmenlerin yer değiştirmeleri hakkında MEB'in yapması gerekenler"

“Rehber öğretmenlerin normu yanlış hesaplanıyor”

“4+4'te ortaya çıkan Rehber Öğretmenlik ve Yönetici sorunu”

“Anadolu liselerine, müdür başyardımcısı normu verilemiyor”

"Ders yükü eşit dağıtılmalı"

"Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler"

"Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı"

Norm kadroların yeniden belirlenme sürecinde okulda bulunan öğretmenlerce norm kadroların branşlarında doğru olarak belirlenip belirlenmediği titiz bir şekilde takip edilmelidir. Bu konuda yukarıda hazırladığımız haberlerden faydalanılmalıdır.

"Norm kadrolar her belirlendiğinde sonuçlar Öğretmenlere tebliğ edilmelidir"

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim