Öğretmen Diyarı

NABİ AVCI,YUSUF TEKİN VE HAMZA AYDOĞDU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

KONU: 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. Maddesi ile 652 sayılı KHK’ya eklenen (Geçici Madde) 10/3. Maddesiyle görevden alınarak şaha bağlı eğitim uzmanı atanan il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri.

OALYLAR: 1-6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. Maddesi ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10.maddenin 3. fıkrası ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş, şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrolarına atanmıştır.

2- I. Madde de belirtilen bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 13.07.2015 tarihli 2014/88 E ve 2015/68 K. Sayılı kararı ile iptal edilmiş ve 24.07.2015 tarih ve 29424 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

3- Anayasa mahkemesinin söz konusu karalarının iptal gerekçelerinde;

a- Hukukî güvenlik ilkesi, hukuk devletinin gereklerinden biridir. Hak arama hürriyeti de adil yargılamanın ön koşulunu oluşturur.

b-…Söz konusu zorunluluklar nedeniyle getirilen ve ilgililerin kazanılmış haklarını ihlal etmeyen düzenlemeler, hukukî güvenlik ilkesine aykırılık oluşturmaz

c- …Söz konusu hukukî ve fiilî zorunluluklar nedeniyle kazanılmış haklar korunarak başka kadrolara atama yapılması, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır

d- …Bu nedenle dava konusu kural, söz konusu kişiler yönünden hukukî güvenlik ilkesinin ihlaline yol açmaktadır. İfadelerine yer vererek hukuki güvenlik ilkesinin ve kazanılmış haklarının ihlaline vurgu yapmıştır.

4- Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetsel makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar ve derhal yerine getirilmesi gerekir.

5 -İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrosuna atananların özlük hakları ve maaşları ileriye dönük bir işlemdir ve ileriye dönük kazanılmış maaş ve özlük haklarındaki hak kayıpları devam etmektedir. Yukarıda belirtilen sıralı olaylar zincirine bağlı olarak AYM nin 6528 sayılı yasa ile 652 sayılı KHK’ye eklenen geçici 10. Maddenin 3. Paragrafının bazı bölümlerinin iptal edilen karalarını uygulamayarak mağdur edilen personelin mağduriyetlerinin devam etmesine sebebiyet verdikleri ve mağduriyetin halen sürdürüldüğü gerekçesiyle MEB Bakanı Nabi ACI, MEB Müsteşarı Yusuf TEKİN, MEB İnsan Kaynakları Genel müdürü Hamza AYDOĞDU hakkında İlgili cumhuriyet savcılığına AÇIK SUÇ DURUSU’ dur.

Ahmet DEMİRCİOĞLU

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim