Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme aşaması bugün başladı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN 2014 YILI EK GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ

   
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu   15-17 Eylül
Başvuruların alınması 18-22 Eylül
Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması 23-25 Eylül
Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 26-29 Eylül
Değerlendirme sonuçlarına itiraz 30 Eylül-3 Ekim
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 8-10 Ekim
                 
Sözlü sınav duyurusu 13-15 Ekim
Sözlü sınav 16-23 Ekim
                 
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 24-28 Ekim
                 
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 30 Ekim-5 Kasım
                 
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 6-12 Kasım
                 
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 13-18 Kasım

 

5- İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler işlemler

5.1. Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş

bulunan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.2. Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş

olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce

müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 6

ncı maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin

başvuruları elektronik ortamda alınacaktır.

5.3. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüğünde görevlendirilmek üzere

yalnızca kadın adaylar başvuruda bulunabilecektir.

5.4. Başvurular Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden

Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme

sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.5. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar Değerlendirme Komisyonunca incelenerek

karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

5.6. Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu

müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü

sınava alınacaktır.

5.7. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan

sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe

görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar,

Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi

tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan sözlü sınava alınacaktır.

5.8. Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen konular esas alınarak aynı Yönetmeliğe

ekli Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları

il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.9. Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Sözlü Sınav Komisyonunca incelenerek karara

bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

5.10. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları;

Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan

aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.(sözlü sınavda baraj en az yetmiş)

5.11. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna göre

başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları,

Yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da

dikkate alınarak aynı şekilde belirlenecektir.

5.12. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev

almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu

tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul

edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin

Görevlendirilme Kılavuzu

5.13. Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak

puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak

görevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre değerlendirme

puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi,

öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı

hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5.14. Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü

içinde tamamlanacaktır.

fatihgenç@kamu.tv.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim