Öğretmen Diyarı

Müdürler Göreve Geri Döner mi?

4+4+4 eğitim sistemine geçerken ders çizelgelerinden, zorunlu eğitimin süresine, müfredattan, okutulacak derslere birçok alanda önemli değişiklikler oldu.

Devlet aklının görev sürelerine bağlı yer değiştirmelere (herkesin bildiği adıyla Rotasyona) idari kadrolarda yer verirken ve bunu sıkı sıkıya uygularken hatta öğretmenler içinde geleceği tartışılırken son günlerde daha önceden okul müdürlüğü yaparken puanlama sonucu görevlerinden alınan müdürlerin mahkeme kararlarıyla okullarına müdür olarak geri dönecekleri yorumları yapılmaya başlandı. İşin aslı bu konulara girmeyi uzun zamandır düşünmüyordum. Malum konulardan uzak durdukça bilen bilmeyen herkesin yorum yapması üzerine bu yazıyı kaleme almaya karar verdim.

 

14 Mart 2014 tarihinde 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 22.maddesinin 8. Fıkrasında“Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” Maddesi ile 4 yılını dolduran okul müdürleri ile müdür yardımcıları resmen görevden alındılar. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” Bu değişikliğin ardından çıkarılan 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik hükümleri gayet açık ve nettir. İşte yönetmeliğin yöneticileri ilgilendiren maddesi: GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Aynı unvanda olmak üzere, 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. (2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.

 

Yazın okulun paydaşları tarafından yapılan değerlendirme sonucu 75 ve yukarı puan alanların görevlendirmeleri ya kendi okullarına ya da müdürlüğü boşalan okullara yapıldı. Yenisi gelen müdürlerin göreve başlaması ile barajı aşamayanları İl milli eğitim müdürlükleri önce isteğe bağlı sonra da reysen öğretmen olarak atadı. Bu işlemin ardından eski müdürler mahkemeye gittiler, mahkemede bazıları için yaz döneminde yapılan değerlendirmelerin yürütmesini durdurdu. Hâlihazırda şuan bazı ilçe MEM’ ler mahkeme kararı gereği müdürleri yeniden değerlendirme yapıyor. Sonuçlarını bilemeyiz ancak önceden olduğu gibi muhtemelen yine barajı aşamayacaklar.

 

Kanun çıktığında çok fazla gıkları çıkmayanların mahkeme kararlarını kendi çıkarlarına göre yorumlamaları manidardır. Ayrıca müdürlüğe devam edenleri ve yeni/yeniden görevlendirilenleri seviyesizce itham etmeleri düştükleri durumun yansımasıdır. Kap içindekini sızdırır, adalet tellalı kesilenlerin adaleti çıkarları zedelenince hatırlamaları kralın çıplak olduğunu gösteriyor. Çıplaklık ise çağımızın modernlik sanılan diğer bir sapmasıdır.

 

“Biz anamızdan müdür doğmadık, aslanlar gibi öğretmenliğimizi yaparız.” diyenlerin müdürlük görevinden alınınca öğretmenlik yapmamak için sahte raporlara sarılması nasıl bir ruhun tezahürüdür. Bu saatten sonra eski müdürler göreve geri döner mi? Cevabı artık siz bulun…

(1ilhamifindik@gmail.com)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim