Öğretmen Diyarı

Müdür Yardımcılığı Ataması Puana Göremi Yapılacak!
 Müdür Yardımcılığı Ataması Puana Göre Yapılacak!

Öğretmen arkadaşlarımızdan bu konuda çok soru geliyor, daha doğrusu müdür yardımcılığı sınavından başarılı olan öğretmen arkadaşlardan bu konuda çok soru alıyoruz.

Gelen soruları özetlersek;

Müdür yardımcılığı ataması neye göre yapılacak?

Müdür yardımcılığı ataması puana göre mi yapılacak?

Müdür yardımcılığı atamasında mülakat yapılacak mı?

Müdür yardımcılığı atamasında okul müdürü insiyatif sahibi mi?

Müdür yardımcılığı atamasında müdür onay veriyor mu?

MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMASI PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Öğretmenler İçin olarak bize sorduğunuz bu soruların hepsini kenara bırakalım, tek tek açıklamak bilgi tekrarına sebep olacağı için tek bir yanıtla soruya cevap vermiş olalım.

6 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik maddelerini paylaşarak bu soruların cevabını verelim.

Öncelikle müdür yardımcısı olma şartlarını değerlendirelim.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar nelerdir?

Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik Madde-7;

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Fen lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

c) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

e) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

şartı aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Bu şartları taşıyan MEB Personeli Müdür Baş Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı olarak atanma şartına sahiptir. Bu şartları taşıyan öğretmenlerin başarılı olması gereken bir de Yazılı Sınav şartı bulunmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik içeriğinde Beşinci Bölüm, Görevlendirme başlıklı kısımda Madde-23’e bakalım;

BEŞİNCİ BÖLÜM
Görevlendirme

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 23 – (1) Müdür başyardımcılığı ve/veya müdür yardımcılığı boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için öngörülen yazılı sınavda başarılı olanlardan müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

MADDE 24 – (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(3) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

(4) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına; sınav sonuçlarının geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda yetmiş ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle dört yıllığına görevlendirme yapılabilir.

Görüldüğü üzere müdür baş yardımcısı olarak dört yıllığına görevlendirilecek, öğretmen tabiri ile atanacak kişiler puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Müdür baş yardımcılığı için ya da müdür yardımcılığı için sözlü sınav, mülakat yapılmayacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim