Öğretmen Diyarı

Müdür Yard. Ders Denetimi Yapmaya Yetkisi Yok

Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

               

 

Madde 60 —(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) İlköğretim kurumu, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.

 

Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

 

Müdür Başyardımcısı

 

Madde 61 — Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.

 

Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, taşınır mal(35), yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

 

Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

 

Müdür Yardımcısı

 

Madde 62 — (Değişik birinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, taşınır mal(35), yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.

 

 

 

 

 

Hükümleri gereği denetim yetkisi sadece okul müdürününde bulunmaktadır. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı verilen görevleri yapmakla soruludur. Denetim yetkisi bulunmamaktadır. Ba anlamda müdür yardımcısının ders denetimi, öğretmen denetimi vb. denetim görevleri yapması ya da böyle bir görev verilmesi doğru olmayacaktır.

 

 

tokat teftiş

mebpersonel.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim