Öğretmen Diyarı Öğretmen Diyarı

Müdür Ve Şube Müdürlerinin Ek Gösterge Sorunu Çözülecek Mi?
Bulundukları kurumlarda “Müdür” ve “Şube Müdürü” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, haklarında geçerli olan ek gösterge rakamlarının düşük olmasından ve kadro hiyerarşisindeki yerlerine uygun olmadığından yakınmaktadırlar.

Özellikle emeklilik haklarını etkileyen bir unsur olması nedeniyle, ek göstergeler Devlet memurları tarafından önemsenmektedir.
Müdür ve Şube Müdürü ek göstergesi
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki “müdür” ve “şube müdürü” unvanlı kadrolar için özel bir ek gösterge rakamı belirlenmediğinden, bu unvanlardaki personel hakkında; Ek Gösterge Cetvelinde unvanı sayılmayan GİH Sınıfı personeli için geçerli olan ek göstergeler uygulanmaktadır.
Buna göre, müdür ve şube müdürü kadrosunda 1 inci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu Devlet memurları, en çok 2200 ek göstergeden yararlanabilmektedirler.
Ancak bu rakamın, ek göstergeden yararlanan ve kadro/aylık derecesi 1 olan yükseköğrenim mezunu Devlet memurları için belirenmiş en düşük rakam olması, kurumlarda yönetim kademesinde yer alan müdür ve şube müdürlerinin ek gösterge artışı taleplerini de haklı kılmaktadır.
Ek gösterge artışı Müdür ve Şube Müdürünü nasıl etkiler?
Kadro/aylık derecesi itibariyle 1 inci derece bulunan müdür ve şube müdürü unvanlı Devlet memurlarının 2200 olan ek göstergesinin 3000 veya 3600’e yükseltilmesi, aylık maaşlarında ve emeklilik haklarında bazı değişiklikler yapacaktır.
Ek gösterge artışının, müdür ve şube müdürünü nasıl etkileyeceğini görebilmek amacıyla memurunyeri.com olarak hazırladığımız tablolara aşağıda yer verilmiştir.
Ek gösterge 2200’den 3000’e çıkarsa

UnsurlarDerece KademeHizmet YılıEk GöstergeAradaki Fark
22003000
Aylık net maaş1/4303.852 TL3.902 TL50 TL
Emekli aylığı1/4302.064 TL2.123 TL59 TL
Emekli ikramiyesi1/43074.415 TL76.547 TL2.132 TL
Ek gösterge 2200’den 3600’e çıkarsa

UnsurlarDerece KademeHizmet YılıEk GöstergeArtış Miktarı
22003600
Aylık net maaş1/4303.852 TL3.871 TL19 TL
Emekli aylığı1/4302.064 TL2.588 TL524 TL
Emekli ikramiyesi1/43074.415 TL93.333 TL18.918 TL
NOT:
-Hesaplamalar, 2016 yılı ilk 6 ayı için geçerli olan katsayılara göre yapılmıştır.
-Aylık maaş hesabında; aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personel esas alınmış, döner sermayeden yararlananlar için sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiş, sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi dikkate alınmamış, çalışılan kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamış, %15 Gelir Vergisi uygulanmıştır.
-Emekli maaşı hesabında; emekli aylığının %4’ü oranındaki ek ödeme dahil edilmiştir.
Emeklilik hakları Şube Müdürü ve Müdür ile aynı olanlar
1 inci derece kadroları için 2200 ek gösterge belirlenmiş olan unvanlarda görev yapan (yaptıkları başka görevlerden dolayı daha yüksek ek göstergeden yararlanmamış olanlar) devlet memurlarının aynı derece/kademe ve hizmet yılında emeklilik hakları aynı seviyede olacaktır.
Emekli olduklarında, Şube Müdürü ve Müdür ile aynı miktarda emekli aylığı ve emekli ikramiyesi alan memurlardan bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Anbar Memuru Gümrük Muhafaza Memuru Mutemet Ses Kayıtçısı
Anketör Gümrük Ve Ticaret Denetmeni Müdür Yardımcısı Sivil Savunma Uzmanı
Antrenör İcra Memuru Mütercim Spiker
Araştırmacı İmam Orman Muhafaza Memuru Şef
Arşiv Memuru İnfaz ve Koruma Memuru Redaktör Şoför
Ayniyat Memuru İtfaiye Eri Rehber Usta Öğretici
Bilgisayar İşletmeni Koruma ve Güvenlik Görevlisi Santral Memuru Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Cezaevi Kâtibi Makyajcı Satınalma Memuru Veznedar
Daktilograf Memur Satış Memuru Yoklama Memuru
Emanet Memuru Montajcı Sayman Zabıt Kâtibi
Gişe Memuru Muayene Memuru Sekreter Zabıta Memuru

Kaynak: www.memurunyeri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol