Öğretmen Diyarı

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Çıkan Mevzuat ile Bazı Konular

Sıra

KONULAR

Puan Değeri

     
M E V Z U A T L A R
 
1

ANAYASA

 
     
KANUNLAR

 
2

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 
3

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 
4

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

 
5

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 
6

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 
7

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 
8

1702 sayılı İlk ve OrtaTedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

 
9

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

 
10

652 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 
11

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

 
12

4357 SAYILI HUSUSİ İDARELERDEN MAAŞ ALAN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU ÖĞRETMENLER İÇİN TEŞKİL EDİLECEK SAĞLIK VE İÇTİMAİ YARDIM SANDIĞI İLE YAPI SANDIĞINA VE ÖĞRETMENLERİN ALACAKLARINA DAİR KANUN

 
     
TÜZÜKLER

 
 

13    
Türk Bayrağı Tüzüğü

 

14

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

 
     
BAKANLAR KURULU KARARI

 
15

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

 
     
YÖNETMELİKLER

 
16

 

 
17

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 
18

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

 
19

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

 
20

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

 
21

Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği

 
22

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

 
23

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

 
24

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 
25

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

 
26

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

 
27

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

 
28

Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

 
29

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

 
30

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

 

     
YÖNERGELER

 
31

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi

 
 

32    
İlköğretimde Yöneltme Yönergesi

 

33

Millî  Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

 
34

      
35

 

 
     
DİĞER BAZI KONULAR

 
36

Türkçe‐dilbilgisi

 
37

Resmî yazışma kuralları

 
38

Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri

 
39

Yönetimde İnsan İlişkileri

 
40

Genel Kültür

 
41

Eğitim ve Öğretimde Etik

 
42

Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları

 

Kaynak: kamugundemi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim