Öğretmen Diyarı

MHP'nin eğitim vaatleri

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı devlet Bahçeli'nin açıkladığı eğitim vaatleri;
Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevî ve kültürel
değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği
gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal
duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat,
kültürlü, erdemli ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi eğitim politikamızın
temel amacıdır.
§    Eğitimin her kademesinde müfredatın milli ve çağın gereklerine uygun
bir şekilde planlanması ve uygulanması esas olacaktır.
§    Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup, Türkçe dışında başka
bir dilde ana dilde eğitim yapılamaz.
§    Eğitimin tüm kademelerinde ve özellikle kentlerde sınıf mevcutları yirmi
beş öğrencinin altına indirilecek ve zorunlu şartların dışında ikili eğitim
uygulamasına son verilecektir.
§    “Temel eğitim” hedefimiz, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak 
zorunlu temel eğitimin kademeli olması ve süresinin artırılmasıdır. Ayrıca
eğitimin her kademesinde etkin yönlendirme yapılarak öğrencilerin, kabiliyetlerine
uygun alanlara yönlendirilmesidir.
§    Okul öncesi eğitim 4-5 yaş grubundaki nüfus için tedricen zorunlu hale
getirilerek zorunlu eğitimin süresi 13 yıla çıkartılacaktır.
§    İstihdam edilebilirliği artıran mesleki eğitimin orta öğretim içindeki payı
yükseltilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksek
okulları arasında program bütünlüğü sağlanacaktır. İş hayatı ile meslekî ve
teknik eğitim arasında ilişki, iletişim ve etkileşim geliştirilecektir.
§    Üniversite giriş sınavı kaldırılacak, bunun yerine, ilköğretim ve orta öğ-
retimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile
orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma
sınavını” esas alan ve fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş
sistemi uygulamaya konulacaktır.
§    Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmaları sağlanacaktır.
§    Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatları yükseltilecek,
eğitime hazırlık ödeneği artırılarak eğitim kurumlarında çalışan
tüm personele de yansıtılacaktır.
§    Öğretmenlerin özür grubu tayinleri ile ilgili sorunları çözüme kavuşturulacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER
§    Kadrosu olmadan çalışan sözleşmeli ve geçici öğretmenler daimi kadrolara
geçirilecektir.
§    Eğitime katkı amacıyla her çocuk için ailesi tarafından yapılacak katkı-
nın yüzde ellisine kadar oranda devletin katkıda bulunmasıyla bir “Eğitim
Destek Hesabı” oluşturulacaktır.
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALANLARA    
§    Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler
desteklenecektir.
MESLEKİ EĞİTİM
§    Mesleki eğitimini veya yüksek öğrenimini tamamlayan gençlerimizin
beklemeden işe girmesi sağlanacaktır.
§    Mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında program bütünlüğü sağlanacak,
uygulamalı mesleki eğitime ağırlık verilerek işletmelerin ve mesleki
teşekküllerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi sağlanacaktır.
§    Zorunlu eğitimin ve temel sağlık hizmetlerinin gerektirdiği harcamaların
aile bütçesine yük oluşturmasına son verilecektir.
§    İlköğretime ve ortaöğretime devam eden çocukların annelerine yapı-
lan “Şartlı Eğitim Yardımı”, en düşük miktar 50 lira olacak şekilde artırılacaktır
§    Mevsimlik ve kampanya işlerinde çalışan tarım işçilerinin sağlıksız çalışma
şartlarına maruz kalmaları önlenecek, ekonomik ve sosyal hakları
ile ulaşım, barınma, beslenme, eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında
yaşadıkları sorunları giderilecektir
SENDİKAL HAKLAR
§    Sendikal haklar çağdaş normlara uygun hale getirilecektir. 

 

ogretmenlersitesi.com

Anahtar Kelimeler:
mhp nin eğitim vaatleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim