Öğretmen Diyarı

MEVCUT MÜDÜRLER YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZUNA RAHATSIZ
 YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU-2016

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu 22/03/2016 tarihinde yayımlandı. Kılavuzda dikkat çeken bazı temel hususları özetle şöyle değerlendirebiliriz:

- Aynı eğitim kurumunda aynı unvan ile toplam 4 veya 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler, 17 Haziran 2016 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacak.

- Yönetici adaylarının görevlendirileceği eğitim kurumuna türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği en az bir saat ders bulunması gerekiyor.

AÇIKLAMA: Yukarıda ifade edilen “aylık karşılığı okutabileceği en az bir saat ders bulunması” ifadesiyle, bir eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilebilmek için, müdürler bakımından aylık karşılığı okutulması gereken en az 2 saatlik dersin; müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları bakımından ise aylık karşılığı okutulması gereken 6 saatlik dersin bulunma zorunluluğu ortadan kaldırılmış oluyor.

- Görev süresini dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri, Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile aynı veya farklı eğitim kurumlarına dört yıl süreyle uzatılabilecektir.

AÇIKLAMA: Yukarıda ifade edilen “aynı veya farklı eğitim kurumlarına” ifadesiyle, bulunduğu (aynı) eğitim kurumunda müdür başyardımcısı olarak toplam 4 yılını dolduranlar ile bulunduğu (aynı) eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak toplam 4 yılını dolduranlar, görevlendirilme şartlarının uyduğu başka eğitim kurumlarına sınav şartı aranmaksızın görevlendirilebilecek ve görev süreleri bu vesileyle 4 yıl daha uzatılabilinecek.

- Halk eğitim merkezleri ile öğretmenevi yöneticiliklerine görevlendirilecekler için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli olacak.

- Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dâhil olmak üzere görevlendirme başvurusunda bulunamayacaklar.

AÇIKLAMA: Yukarıda ifade edilen “aynı veya farklı yönetim görevleri dâhil olmak üzere” ifadesiyle, görev süresi doldurulmadan başka bir yöneticilik kademesine geçiş (yükselme) yolu kapatılmış durumda. Daha açık bir ifadeyle, aynı eğitim kurumunda aynı unvan ile toplam 4 veya 8 yıllık görev süresini doldurmayan bir müdür başyardımcısı veya bir müdür yardımcısı, herhangi bir eğitim kurumu müdürlüğüne görevlendirilmek için başvuruda bulunamayacak.

- Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan, değerlendirme ve sözlü sınavından herhangi birisine katılmayanlar görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacak.

- Eğitim kurumu müdürlerinin başvuruları sırasında, Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından boş kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak.

AÇIKLAMA: Yukarıda ifade edilen “üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak” ifadesiyle, münhal bulunan eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı sayıda aday, değerlendirme puanı (EK-1) sıralamasına göre sözlü sınava alınacak. Bu durumda halen eğitim kurumu müdürü olup da, eğitim-öğretim yılı sonunda müdürlük görev süresi dolanlar, şayet bu üç katlık sıralamaya giremezler ise, eğitim kurumu müdürlüğüne görevlendirme talebinde bulunamayacaklardır. Bu durumda “daha önce eğitim kurumu müdürlüğü görevi yapmış olan bir kişi, yeniden eğitim kurumu müdürlüğü görevi için başvuruda bulunamama gibi bir çelişki ile karşılaşabilecektir.”
Sevgiyle kalın.
Tahsin Gengörü


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol