Öğretmen Diyarı

Meslek yüksek okullarının üçte biri boş

2013 ÖSYS’de 9544 örgün önlisans programıöğrenci aldı. Bu programların toplam kontenjanıyaklaşık 360 bin idi. Kontenjanların oransaldağılımında devlet üniversiteleri yüzde 86’lık bir paya sahip. Vakıflardaki kontenjanlar ise bütününyüzde 13’ünü oluşturuyor. Geri kalan yaklaşıkyüzde birlik kısım ise KKTC ve yabancıüniversitelerde.

DÜŞÜNDÜRÜCÜ TABLO

Temmuz ayının sonunda gerçekleşen ilkyerleştirmenin ardından önlisans programlarındaoldukça büyük boşluklar kaldığı görüldü. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı yüzde 81, vakıflarınki yüzde74, KKTC’deki üniversitelerin ise yüzde 37 civarında gerçekleşti.

Yerleşmede oluşan boşlukların ötesinde, önlisans programlarını kazananların daha sonra kesin kayıtyaptırma oranları da oldukça düşük seviyelerde. Devlet üniversitelerinde MYO’ları kazanan her yüzöğrenciden yaklaşık 19’u, vakıflarda ise her yüz öğreciden 21’i gidip kesin kayıt yaptırmıyor. Kıbrısüniversitelerindeki durum (yüzde 42) çok daha vahim. Hem ilk yerleştirmedeki hem de kesin kayıtsürecindeki kayıplar düşünüldüğünde devlet üniversitelerinde kapasitenin ancak %65’i vakıflarda ise %59’ukullanılabiliyorSistemin genelini düşünecek olursak, YÖK’ün önlisans seviyesinde üniversitelere tanıdığıkapasitenin ancak üçte ikisi kullanılabiliyor, üçte biri atıl şekilde bekliyor.

Her ne kadar boşluklar ek yerleştirme sürecinde az da olsa kapanıyor olsa dayerleşme ve özellikle kesinkayıt oranlarındaki düşüklüğün nedenlerinin hassasiyetle belirlenmesi gerekiyor.

Önlisans kontenjanlarının gündüz ve ikinci öğretim arasındaki dağılımı incelendiğinde sistemin genelinde her 100 kontenjanın 35’inin ikinci öğretimde olduğu görülüyor. Üniversite türüne göre dağılımda devletüniversitelerinde her üç kontenjandan biri, vakıflarda ise her dört kontenjandan biri ikinci öğretimde.

DGS KONTENJANI DÜŞÜK

Ön lisans öğrencilerinin büyük bölümü 4 yıllık fakülte mezunu olmayı hedefliyor olsa da dikey geçişsınavıyla (DGS) bu hedefe ulaşmakdüşük kontenjan sayıları nedeniyle pek kolay gözükmüyor. Önlisansseviyesinde bir buçuk milyon öğrencinin okuduğu düşünüldüğünde DGS sürecinde adayların önüne konulan yaklaşık 25 bin kontenjanın çok düşük olduğu açık. Bu konuda YÖK’ somut bir öneriyi, perşembegünkü yazımda dile getireceğim.

Herkese üniversite yolunda başarılar diliyorum.

SINAVSIZ GEÇİŞTE TEMEL ESASLAR

Mesleki ve teknik lise mezunları, isterlerse bitirdikleri programın devamı niteliğindeki programlarınuygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi’ndeki (METEB) meslek yüksekokulu veaçık öğretim ön lisans programına sınavsız girebilir. METEB meslek yüksekokulu ile öğretim bütünlüğü içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir METEB bulunur. Sınavsız geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezi sistemle yapılır.

1.Yeni mezunlar önceliklidir.

2.Aynı yıl mezun olanlar arasında öncelik okul türüne göre 1. sırada Anadolu Teknik 2. sırada Teknik Liseve Anadolu Meslek, 3. sırada Meslek ve 4. sırada eski yıllarda enstitü adı altında mezun veren mesleklisesine verilir.

3.Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olanlardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.

4.Mezuniyet yılıokul türü ve METEB içi - METEB dışı bilgileri aynı olanlardan OBP’si yüksek olanaöncelik verilir.

5.Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçükolana öncelik verilir.

Kontenjanı dolduran son öğrenci ile aynı OBP’ye sahip adaylar arasında seçme yapılırken adaylardan yaşıküçük olana öncelik tanınır.

EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH İÇİN SON GÜN

ÖSYS ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün sona erecek. Tercih yapılabilecek 16 bin 141 yükseköğretim programında toplam 238 bin 217 kontenjan bulunuyor.

 
\"Akşam\"
 
memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol