Öğretmen Diyarı

Meslek lisesinde grup sayısı eksilirse aynı grup hazirana kadar devam edecek

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenci grup sayıları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar"başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki;

"(1) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31'den fazla öğrenci İçin 3,

2) 11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3,33 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu gruplarda, gruplar ikiye bölünür. Öğretmenlerin ayrı fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup çalışması yaptıkları makine, araç ve gereçle işledikleri dersler gruplara ayrılır, ders yükü de buna göre belirlenir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

Bu hükümlere göre mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenci grup sayılarını örnekleyecek olursak;

Sınıflar

Öğrenci Sayısı

Grup Sayısı

9 - 10 Sınıflarda

10 - 21 öğrenciye kadar

1 grup

9 - 10 Sınıflarda

21 - 31 öğrenciye kadar

2 grup

9 - 10 Sınıflarda

31'den fazla öğrenci için

3 grup

11 - 12 Sınıflarda

8 - 17 öğrenciye kadar

1 grup

11 - 12 Sınıflarda

17 - 25 öğrenciye kadar

2 grup

11 - 12 Sınıflarda

25 - 33 öğrenciye kadar

3 grup

11 - 12 Sınıflarda

33 ve daha fazla öğrenci için

4 grup

Buna göre;

1- Okulun/kurumun eğitim-öğretime başladığı Eylül ayından Haziran ayı sonuna kadar her hangi bir nedenle oluşturulan grup sayılarında öğrenci eksilirse eğitim pedagojisi grupların farklı öğretmenlerce farklı konularda dönem sonunda karşılıklı yer değiştirerek eğitim görüyor olması vb durumlarında dikkate alınarak grupların eksik öğrenci ile aynı şekilde eğitime devam edip edemeyecekleri hakkında görüş soran Türk Eğitim Sen Genel Merkezine Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 11/05/2015 tarih ve 4896023 sayılı yazıları ile "Mevcut öğrencilerle eğitim ve öğretmenlerini aynı okul/alan/dalda tamamlamaları mümkündür." diyerek cevap vermiştir.

 

Ahmet KANDEMİR

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim