Öğretmen Diyarı

	 Memurların Maaşı Bundan Dolayı Azalacak

Bazı memurların hastalık izni almasıyla maaşlarında kayıplar yaşanıyor. Peki hangi memurların maaşlarında kesinti yapılabilir? Memurlar bu düzenlemenin sona ermesini istiyor... İşte detaylar...

 

Hastalanan Devlet memurlarına tek hekim veya sağlık kurulu tarafından düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni verilmekte ve izin süresi içerisinde genellikle memurların mali ve özlük haklarına dokunulmamaktadır.

 

Memurların tek hekim raporuna istinaden verilen hastalık izinleri toplamının aynı takvim yılı içerisinde 7 günü aşması durumunda, bazı memurların zam ve tazminatlarında bir kısım kesintiye gidilmektedir.

 

Öte yandan, hastalık izni nedeniyle memurların mali haklarından kesinti yapılması uygulaması, Devlet memurlarının tamamı hakkında uygulanmamakta ve sadece aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre almakta olanlar için söz konusu olmaktadır.

 

Hastalık izni

 

Devlet memurları hakkında hastalıkları sebebiyle tek hekim veya sağlık kurulları tarafından düzenlenecek raporlara istinaden hastalık izni verilebilmektedir.

 

Tek hekimlerin hastalık raporlarına istinaden, her defasında 10 günden fazla olmamak kaydıyla, bir takvim yılı içerisinde toplam en çok 40 gün süre ile memurlara hastalık izni verilebilmektedir.

 

Tek hekim raporuna istinaden verilen izinlerin 7 günü aşması durumunda ise, fazla olan günlere isabet eden zam ve tazminatlar bazı memurlara eksik ödenmektedir.

 

Devlet memurları hakkında hastalıkları sebebiyle tek hekim tarafından düzenlenecek raporlara istinaden, yıl içerisinde toplam 40 günü aşmayacak şekilde hastalık izni verilebilmektedir.

 

Bu izinlerin 7 günü aşan kısımları için ise, bazı memurların zam ve tazminatlarında kesinti yapılmakta ve memur adeta cezalandırılmaktadır. Ancak bu yaptırımın tüm memurlar hakkında uygulanmamaktadır.

 

Hastalık izni kullandıkları için eksik maaş alan memurlar

 

Devlet memurlarının;

 

-Sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri,

 

-Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık izinleri,

 

-Resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süresi toplamı 7 günü aştığında, aşan süreye isabet eden zam ve tazminatları %25 eksik ödenmektedir.

 

Her memurdan kesinti yapılmıyor

 

Aylık ücretleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” esas alınarak ödenen memurların (diğer memurlara göre yüksek ücret almaktadırlar) hastalanmaları durumunda, bir takvim yılı içerisinde tek hekim raporuna istinaden kullanacakları izinler için herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığı gibi hastalık izni nedeniyle ücret kesintisi de uygulanmamaktadır.

 

Memurlar arasında eşit olmayan uygulamanın kaldırılması gerekir

 

Yıl içerisinde tek hekim raporuna dayalı olarak kullanılan hastalık izni süresinin 7 günü aşan kısmı için bazı memurlardan (genellikle düşük maaş alan) kesinti yapılırken, bazı memurlardan (genellikle yüksek ücret alan) kesinti yapılmamasının doğurduğu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için, gerekli yasal değişikliklere gidilerek “hastalık izni nedeniyle zam ve tazminatlardan kesinti yapılması” uygulamasına son verilmesi gerekmektedir.

\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim