Öğretmen Diyarı

MEMURLAR BU SÜRELERE DİKKAT ETMELİ

Devlet memuru olarak görev yapanların, memuriyetleri sırasında uymaları gereken bazı süreler vardır. Bu süre kurallarına uyulmaması, bazı hak kayıplarının yanı sıra çeşitli disiplin cezalarının verilmesine de neden olabilmekte ve bazen de memuriyetle ilişik kesilmesi sonucunu doğurabilmektedir.

 

Memuriyet sırasında dikkat edilmesi gereken sürelerden bazılarını memurunyeri.com olarak şu şekilde ifade edebiliriz:

 

İzin kullanırken

 

**Askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izinli sayılan memur, askerlik görevini tamamladığı tarihten  (terhis tarihi) itibaren 30 gün içinde, göreve başlamak için kurumuna başvurmak zorundadır.

 

**Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak amacıyla başka ülkelere gönderilen memur, kendisine verilen izin süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır.

 

**Belli bir mazeret nedeniyle aylıksız izin almış olan memurun bu mazereti izin süresi bitmeden önce ortadan kalkarsa, memur 10 gün içinde görevine dönmek zorundadır.

 

**Belli bir mazerete dayanmadan aylıksız izin almış olan memur, izin süresinin bitimini izleyen gün görevine başlamak zorundadır.

 

İzinsiz göreve gelmeme hallerinde

 

**İzin almadan veya kabul edilebilir bir mazereti olmadan kesintisiz şekilde 10 gün göreve gelmeyen memur, memurluktan çekilmiş (istifa etmiş) sayılırlar.

 

**Tek hekim raporuna dayanarak kullandığı hastalık izinleri toplamının bir takvim yılı içinde 7 günü aşan kısmına isabet eden süreler için, memura zam ve tazminatları %25 eksik ödenir.

 

**Kabul edilebilir bir mazereti olmadan bir veya iki gün göreve gelmeyen memura aylıktan kesme cezası verilir.

 

**Kabul edilebilir bir mazereti olmadan, kesintisiz şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün süre ile göreve gelmeyen memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

 

**Kabul edilebilir bir mazereti olmadan, bir takvim yılı içerisinde toplam 20 gün (kesintili) göreve gelmeyen memura Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir.

 

Disiplin işlemlerinde

 

**Hakkında disiplin cezası verilen memur; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise yüksek disiplin kuruluna, ceza kararını tebellüğ ettiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmediğinde, verilmiş olan disiplin cezası kesinleşir.

 

Naklen atamalarda

 

**Kurum içinde ya da başka kurumda, aynı yerdeki (mahaldeki) bir göreve naklen veya yer değiştirme suretiyle atanan memur, atama işlemini tebellüğ ettiği günü izleyen iş günü içinde yeni görevine başlamak zorundadır.

 

**Kurum içinde ya da başka kurumda, başka bir yerdeki (mahaldeki) göreve atanan memur, atama işlemini tebellüğ ettiği günden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde yeni görevine başlamak zorundadır.

 

Diğer bazı hallerde

 

**Eş veya reşit olmayan ya da mahcur olan çocuğu; Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmayı gerektiren faaliyetlerde bulunan, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alan, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olan memur, bu durumu 15 gün içinde kurumuna bildirme zorundadır.

 

**Memur; kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının mal varlığında meydana gelen ve ek mal bildirimi verilmesini gerektiren değişikliklere ilişkin olarak, değişikliği izleyen bir ay içinde ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

 

 

kaynak: "memurunyeri.com"

\"memurunyeri\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim