Öğretmen Diyarı

  Memur olan öğretmenliğe nasıl atanır?

Aday Memurluk Süresince Naklen Atama Yapılmaz

Öncelikle aday memur olma halini açıklayalım.

Aday memurluk devlet memurluğuna ilk girişte söz konusu olan özel bir statüdür.

Aday memurluk bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday olarak atanan memurlar önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare de sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. Bu süreci başarı ile tamamlayan adaylar asil memur olarak göreve atanırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun gereğince aday memurluk süresince memurun naklen atama suretiyle başka kuruma nakli yapılamaz.

Oysa normal şartlarda asil bir memurun gerekli nitelikleri taşıması ve kurumların muvafakat etmesi ile kurumlar arası geçiş hakkına her zaman bulunmaktadır.

Ancak aday memurluk süresinde kurumlar arasında geçiş olamaz.

 

Bazı İstisnalar Var

Öte yandan bu durumun bazı istisnaları vardır.

Örneğin aday memur olsa dahi ayrıca bir yarışma sınavı kazanılarak girilen (A) Grubu kadrolara memurun gideceği ve geldiği kurumun muvafakati alınmak şartı ile atanılabilir.

Şunu belirtelim ki, hangi kurumda çalışırsa çalışsın devlet memuru olan birinin (A) yada (B) grubu başka bir kadroya yerleşmesi halinde ataması “kurumlar arası naklen atama” şeklinde gerçekleştirilir.

Muvafakat kurumların personel nakline onay vermesidir. Bu onay resmi bir yazı ile tevsik edilir.

Gidilecek kurum atama emrini çıkartacağı için gelinen kurumun izin vermezi (muvafakat etmesi) önem kazanmaktadır.

Zaman zaman kurumalar personel eksikliğini gerekçe göstererek muvafakat vermekten çekinse dahi (B) grubu bir kadrodan (A) grubu bir kadroya geçişte genelde muvafakat sorunu çıkmaz. Çıksa dahi kazanılmış bir hakkın korunmasına dair hukuki prensip gereğince yargı yolu ile sorun aşılır.

 

Öğretmenliğe Atama Nasıl Olur?

Öte yandan düz memurluktan öğretmenliğe geçiş için de özel bir durum var.

Şöyle ki Milli Eğitim Bakanlığı başka bir kurumda memur olarak çalışan kişilerden (memurun aday ya da asil olmasına bakmaksızın) atama sürecinden önce muvafakat istemektedir.

Örneğin geçen yılki 2012 Ağustos atamaları kılavuzunda memur olarak çalışanların öğretmenlik tercihi yapabilmeleri için halen memur olarak çalışmakta oldukları kurumlarından alacakları muvafakatleri ibraz etmeleri şartı konulmuştu. Bunun için de kılavuzun eki EK-4/a’nın kullanılması istenilmiştir.

Şunu belirtelim ki, muvafakat alelade bir amir tarafından verilemez. Muvafakatin atamaya yetkili amir tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu amir de her kurumun personel kanununa göre değişmekle birlikte Bakan, Genel Müdür gibi yüksek bürokratlardır.

Milli Eğitim atama süreçlerinde genel bir uygulama olarak Kurumlarınca muvafakati onaylanmayanların başvurularını kabul etmemektedir. Bunda temel amaç öğretmen olarak yerleştikten sonra Kurumlarından ayrılamamalarından dolayı kadroların boş kalmasını önlemektir.

Başka bir deyişle MEB muvafakat sürecini önceye çekmekte, kendini garantiye almaktadır.

Milli Eğitim kendi bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı personelinden öğretmenliğe atanmak üzere başvuru yapacaklardan muvafakat belgesi istememektedir.

 

Kurumlar arası atama süreci nasıl olur?

Kurumlar arası naklen atama onayı çıkan bir memurun gerek öğretmenliğe gerekse de diğer görevlerde hizmete başlaması için öncelikle çalıştığı kurumdan ilişiğini kesmesi gerekmektedir. İlk kez devlet memurluğuna atanmada ayni yere atanmışsanız 1 gün, başka yere atanmışsanız 15 günlük yasal başlama süresi bulunmaktadır. Bu sürede başlamazsanız atama emriniz iptal edilir. 657 sayılı Kanun kurumlara arasında geçiş sürecinde ilişiğin kesilmesi içinse bir süre öngörülmemiştir.

Öğretmenliğe geçişte muvafakat izni baştan alınmış olduğundan ötürü Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama yazısının Kurumunuza tebliğini müteakiben çalıştığınız kurumdan ilişiğinizi kesmeniz gerekmektedir. Size gelecek atama emri imza mukabili tebliğ edilecektir. Halen çalıştığınız kurumun amirleri ilişik kesmeye izin vermeyerek atamanızı ancak kısa bir süre geciktirebilir. Nihayetinde atama emri uygulanmak durumundadır.

Makul bir süre içerisinde atama emrinizin gereğinin yerine getirilmesi zorunludur. Birim amirlerinin görevden ayrılış için eski işlerin devri, işin gereği, personel düzenlemesi gibi kriterler ile bir süre mehil kullanabilmesi mümkündür. 657 sayılı Kanun ayrılış için; mali hesapların yeni gelene devri, eski göreve yeni bir memurun başlaması gibi kriterler getirmiş olabilmektedir.

Ancak ayrılışı geciktirme hakkı objektif olarak kullanılmalıdır. Memurun ayrılışının geciktirilmesinde kamu yararı aranır. Amirinizin keyfi olarak ayrılışınızı makul bir süreden daha fazla geciktirmesi hukuki değildir.

 

İlişik Kesilince Atama Süresi Başlar

Eski kurumunuzdan ilişiğinizi kestikten ve görevinizden ayrıldıktan sonra ayni yere atandı iseniz 1 günlük, başka yere atandı iseniz 15 günlük başlama süreniz başlar.

Bu süre içerisinde gidip göreve başlamak zorundasınız.

İşte bu süre içerisinde diğer kurumda göreve başlamazsanız o zaman atamanız iptal edilir ve devlet memurluğundan usulsüz olarak çekilmiş sayılırsınız.

Durumunuza göre 1 veya 15 günlük bu başlama mühletinde aylıklı izinlisinizdir, eski kurumunuzdaki mali haklarınız yönünden ücretinizi hak edersiniz. Yeni kurumda işe başladığınızda ise yeni statünüzün mali haklarını elde edersiniz.

Kurumlar değişse de memuriyet aynen devam eder. Derece kademe ilerlemeniz ve memuriyet haklarınız sürer. Özlük dosyanız eski kurumunuzdan yeni kurumunuza gönderilir.

 

---

Kıssadan Hisse

“Bir kişi, eğer kendisini başka insanlardan hiçbir şey istememeye ve her zaman onlara bir şeyler vermeye alıştırmışsa, bilmeyerek soylu davranır.”

— F. Nietzsche

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim