Memur öğretmenler haklarını geri istiyor

Üyelerimizin "Haber Gönder" bölümüne iletmiş olduğu talebi yayınlıyoruz.

 

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış

memur öğretmenler mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012

gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan

"Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar

KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartız getirilmiştir. Ancak İlgili yönetmelik

değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce nisan ayında,

sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin

31 Ağustosta yapılması nedeni ile bütün memur öğretmenler bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

 

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları bir çok

mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da

aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin

kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

 

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve

Sayın Cumhurbaşkanımız da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İlgili tasarıda 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik

kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan memurların KPSS şartı getirilmesi manidardır.

 

Yüce meclisin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda

yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur.

Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı

düşünülmekte iken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin tecrübelerinden

faydalanılmasının düşünmemesi gibi bir durum söz konusu değildir.

 

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili açılmış Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sayın Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada bakanlık,

"ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi

bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS' nin zorunluluğu olduğunu" belirtmiştir.

KPSS ise nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir.

Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedirler. Bunun en güzel açıklayıcısı ve

örneği şüphesiz KPSS' den sınıf alan veya 15, 20, 40 gibi çok düşük puanlar ile atamalar yapılırken,

75 80 alıp atanamayan öğretmen adayların olmasıdır. Bir diğer örek de dershane öğretmenlerinin

mesleki yeterliliklerinin yine diplomaları ile ispatlayacak olmalı ve sadece mülakata tabi tutulmalarıdır.

 

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında

12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde

31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece

,"Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığının bu duruma daha fazla sessiz kalmayarak biran önce yönetmelik değişikliğine giderek 28 Şubat mağdurlarının haklarının 15 yıl sonra iade edildiği gibi, Engelli Öğretmen adaylarının önlerinin açılarak mağduriyetlerin giderildiği gibi, memur öğretmenlerİN haklarının 2 yıl sonra iade edilmesi gerekmektedir.

 

\"Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim