Öğretmen Diyarı

MEBSİS’te görev alan memura ek ders ücreti ödenir mi?

19/08/2014 tarihli onay ile yürürlüğe konulan “Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl Ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme Ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik”in 6 ıncı maddesinde Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinde MEBBİS Yöneticisi olarak görevlendirilecek personel Başkanlık bünyesinde görev yapan “Bilişim teknolojileri öğretmeni veya daha önce Bakanlık oluru ile MEBBİS Yöneticisi olarak görevlendirilen personel bulunamaması durumunda sırasıyla daha önce Valilik oluruyla Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticisi olarak görev yapması, Programcı-Çözümleyici, Mühendis, Şef, Teknisyen-Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlarında görev yapan personel olması,”gerektiği belirtilmektedir.

 

Anılan Yönetmeliğin “Mali Hakları” başlıklı 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında “(1) Görevlendirilen MEBBİS İl/İlçe Yöneticililerinden unvanı öğretmen olanlara Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre haftalık 18 ek ders saati ücret ödenir. Ancak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı doğrultusunda görevlendirilen yöneticiler, 2006/11350 sayılı kararın 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmuştur. Sözkonusu kararın “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 16 maddesinde “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”denilmektedir.

 

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl Ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme Ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği 6 maddesi uyarınca görevlendirilen personelden yalnızca söz konusu yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca öğretmenlere ek ders ücreti ödenebileceği öğretmenler dışındaki personele ek ders ücretinin ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim