Öğretmen Diyarı

MEB'in 960 TL'lik Sınavına Kimlerin Gireceği Açıklanmadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulan 22 Ağus­tos saat 10:00 da yapılacak olan Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Yan Dal Uzmanlık Sı­navı baş­vu­ru­la­rı MEB'in sitesi üzerinden yapılacak.


Tek oturum olarak yapılacak olan 100 soruluk sınavda adaylara 110 dakika süre verilecek. Sınavın sonuçlarının 17 Ey­lül 2015 ta­ri­hin­de açıklanması bekleniyor.


Sınav Ücreti 960 TL


Bugün Gazetesi'nden Nesrullah Sonay'ın haberine göre Yan Dal Uzmanlık Sı­navına girecek olan adayların MEB'e ödemesi gereken ücret 960 TL olarak açıklandı. 


Sınavın kılavuzunda sınava kimlerin gireceğinin belirlenmemiş olmasına tepki gösteren He­kim Ha­re­ke­ti Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Öz­gür Nif­li­oğ­lu, "Sı­na­va kim­le­rin gi­re­bi­le­ce­ği­ni an­la­mak zor. Ni­te­kim kı­la­vuz­da bu be­lir­til­me­di. Ya­ni kı­la­vuz­da şu aday­lar gi­re­cek di­ye bir ifa­de yok.  Bu Yan Dal Uz­man­lık Sı­na­vı'y­sa eğer ne­den ÖSY­M'den Mil­li Eği­ti­m’­e ge­çil­me ka­ra­rı alın­dı?" ifadelerini kullandı.


MEB'den Açıklama Bekliyoruz


Sınav ücretinin asgari ücret kadar olduğunun altını çizen Dr. Nif­li­oğ­lu, "Bir ha­ta mı var so­ru­su akıl­la­ra ge­li­yor. Çün­kü ger­çek­ten an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum de­ğil. He­kim­le­rin al­dı­ğı ma­aş­la­rı or­ta­da. Bu­gün bir he­ki­min sa­bit ma­aşı­nın ne­re­dey­se ya­rı­sı. Bu­nun­la il­gi­li ba­kan­lık­tan açık­la­ma bek­li­yo­ruz" İfadelerini kullandı.


Sınavlardan Kar mı Ediliyor?


Sınav üzerinden kar mı edildiği sorusunun akla geldiğini vurgulayan TTB Mer­kez Kon­se­yi Baş­ka­nı Dr. Be­ya­zıt İl­han, "Bu ka­dar yük­sek ücretli bir sınav olur mu? Ha­ki­ka­ten an­la­şıl­ma­sı güç bir du­rum. İn­san­la­rın gir­di­ği sı­nav üze­rin­den kar mı ede­cek­ler?" dedi.

 

Kaynak: sendikahaberleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim