Öğretmen Diyarı

MEB\'DEN YENİ BİR ZORUNLU DERS! İŞTE AYRINTILAR...

MEB'den ! YENİ BİR Zorunlu DERS,Programı Hazırlandı, İşte Ayrıntılar..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, rehberlik ve kariyer planlama dersi için öğretim programı hazırlandı. Ortaokullarda okutulan bu ders ile, öğrencilerin meslekleri ve kariyerleri hakkında daha kapsamlı kazanımlar elde etmeleri sağlanacak.

 

Talim ve Terbiye Kurulu (TTK), ortaokul 8. sınıfta zorunlu olarak ve haftada bir saat okutulan, rehberlik ve kariyer planlama dersi programını yeniden düzenledi. Yeni hazırlanan, öğretim programı, 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. Daha önce rehberlik ve kariyer planlama dersi öğretimi için kullanılan ilköğretim sınıf rehberlik programı ise gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılacak.

 

Yeni öğretim programında, kariyer planlamasını dogˆru yapan bireylerin, kaynak ve zaman israfı gibi dezavantajlardan etkilenmeden ülke kalkınmasına ve ilerlemesine çok önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekilerek, bireyin kendini tanımasına, yeteneklerini daha etkin kullanarak kendini gerçekleştirmesine, özgür ve üretken birey olmasına katkı sagˆlamak amacıyla “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı”nın hazırlandığı kaydedildi.

 

Dersi tamamlayan öğrencilerin, alacagˆı eğitimin gelişimine ve yaşamına katkısını bilen, geleceğe yönelik planlama yapma becerisini kazanmış, kendi kariyer yaşamına ilişkin alternatifleri değerlendirebilen, mesleklerin yas¸amdaki yeri ve önemini kavramıs¸, her meslegˆin toplumda önemli ve değerli olduğunu bilen, çevresindeki olanakları değerlendirebilen bireyler olmaları bekleniyor.

 

Öğrenciler iş yerlerinde meslek gruplarını gözlemleyecek


Kariyer planlamanın öneminin kavratılacağı derste, programın “meslekler ve kariyer planlama” konularında bas¸arıya ulas¸ması için öğrencilerin çeşitli lise türlerine ve iş yerlerine ziyaretleri sağlanarak, meslekler hakkında araştırmalar yapmalarına ve is¸ sektöründe farklı meslek gruplarını gözlemelerineimkan verilecek. Bu imkanların bulunmadığı okullarda, panolar aktif şekilde kullanılacak, internetten, belgesellerden ve buna benzer materyallerden yararlanılacak.

 

Öğrenciye özgeçmiş hazırlatılacak


Ders kapsamında ögˆrenciye, kariyer dosyası hazırlama, özgeçmis¸ yazma, meslekleri aras¸tırma konusunda beceriler kazandırılacak.

 

Programda yer alan kazanımların ögˆrencilerde gerçekles¸me düzeyinin belirlenmesi için öğrencilerin ilgilerini belirlemek için okul rehberlik ve psikolojik danıs¸ma servisinin uygulayacagˆı ilgi envanterleri, kisilik ölçekleri, öğrencilerin tutacakları günlükler, öğrencilerin yapacagˆı öz degˆerlendirmeler, aile üyelerinin ögˆrenciyle ilgili gözlemleri, ögˆretmen gözlemleri kullanılacak.

 

Yogˆun sınav kaygısı yasayan örencilerin aktif yardım alması sağlanacak


Öğretim programına göre, derste, kendini tanıma, güvenli ve sağlıklı yaşam, eğitim yaşamı, meslekleri tanıma ve kariyer planlama konuları işlenecek.

 

Kendini tanıma konusunda yetenek, ilgi, degˆer kavramı açıklanacak ve yetenek, ilgi ve degˆerlerini farketmesi, güvenli ve sagˆlıklı yas¸am konusunda ise öğrencilerin kendini zararlı alıs¸kanlıklardan koruması, stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklama, stres durumlarında kullandıgˆı tepkilerin etkililigˆi açısından değerlendirme kazanımları verilecek.

 

Egˆitim yas¸amı konusu işlenirken de öğrencinin kendi öğrenme stilini belirlemesi, sınav kaygısının performansına etkisini ve sınav kaygısıyla baş etme yolları öğretilecek. Yogˆun sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danıs¸ma servisinden aktif yardım alması sagˆlanacak.

 

Mesleklerin istihdam olanakları anlatılacak


Meslekleri tanıma konusunda ise iş, meslek, uğraş ve kariyer kavramlarını tanımlama, meslek sahibi olmanın önemini açıklama, üst öğrenim kurumlarına geçiş sistemini araştırma, ortaöğretim program türleri hakkında bilgi toplama, ilgi, yetenek ve değerlerin ortaöğretim program türü seçimindeki rolü, ilgi duyulan mesleklerin gerektirdiği eğitimler ve bireysel özellikler, eğitimini sürdüreceği ortaöğretim program türünün meslek seçimine etkisi, meslekler hakkında bilgi toplayacağı kaynaklar ve mesleklerin uzun vadede istihdam olanakları üzerinde durulacak. Meslekler hakkında bilgi toplaması kazanımı kapsamında, öğrencilere derslerde belirli meslekler hakkında toplumda var olan ön yargılar da anlatılacak.

 

Öğrenci bireysel kariyer planlama dosyası hazırlayacak


Kariyer planlama konusunda da öğrencinin kendini tanıtmada öz geçmişin önemini fark etmesi, öz geçmişini yazması, kariyer planlama basamaklarını açıklaması, bireysel kariyer planlama dosyası hazırlaması öğretilecek. Kariyer dosyasında, öğrencinin kendini tanımasına ve gerçekçi kararlar vermesine yardımcı olacak her tür materyal ve verinin bulunması sağlanacak. Öğrencinin ortaöğretim tercihlerini kariyer dosyasındaki verilerden yararlanarak, belirlemesi öğretilecek.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol