Öğretmen Diyarı

MEB\'DEN ŞOK EDEN KARAR - E OKUL

MEB’in kayıt döneminin tam ortasında gerçekleşen tartışmalı uygulaması, 26 Temmuz Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne dayanarak yapıldı. Yönetmeliğin 6. maddesinin a bendinde “Okul öncesi eğitim kurumlarında günde 50’şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır” düzenlemesi yer almış, bu düzenlemeye dayanarak, 8 Ağustos tarihinde MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere genelge gönderilmişti. Bu genelge kapsamında MEB’in tam gün anaokullarında ikili eğitime geçildi.

 

Saatleri belli oldu

 

   8 Ağustos öncesi, MEB'in tam gün okullarına kayıt yaptıran velilere, okul yönetimlerinden “artık yarım gün eğitime geçildiği” telefonla aranarak ya da kısa mesajla bildirildi. Velilere sabah 08:00 -13:00 ya da 13:30-18:30 saatleri arasında yarım gün eğitim alabilecekleri iletildi.

 

   Çalışan anne ve babalar, bakıcı ya da tam gün eğitim veren özel okul arayışına girerken, bazı özel okullar fiyatlarını yükseltti. Veliler, sendikalara ve okul yönetimlerine şikayet yağdırdı.Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Dikmen Onat, “Bakanlık resmi kurumdur ve söz vermiştir. Kayıt yaptırdınız. Dava hakkı doğuyor” dedi.

 

Meclis gündeminde

 

   CHP Grup Baş­kan­ Ve­ki­li En­gin Al­tay, uy­gu­la­ma­yı Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­di. Al­tay, ço­cuk­lar öğ­le­ye ka­dar bir okul­da du­rup son­ra alı­nıp baş­ka oku­la mı gi­de­cek. İkin­ci oku­la gi­de­mez­se ev­de ba­ka­cak kim­se yok­sa ne ya­pa­cak. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı der­hal ko­nu ile il­gi­li açık­la­ma yap­ma­lı­dır. Bu uy­gu­la­ma­ya der­hal son ve­ril­me­li­dir. Okul ön­ce­si ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi bu ka­dar dü­şün­ce­siz­ce teh­li­ke­ye atı­la­ma­z” de­di.

 

BUGÜN

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol