Öğretmen Diyarı

MEB\'den seminer harcırah ve ek ders ödemeleri ile ilgili açıklamalar

2014 YILI HARCIRAH ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

(6245 sayılı Harcırah Kanunu-2562 sayılı Kanunun değişik 1.maddesi)

1. TANIMLAR:

2. Bu Kanunda geçen;

a) Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını;

g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h) Başka yer: Yukarıdaki (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

İfade eder.

Madde 37 - (Değişik: 11/12/1981 2562/15 md.) Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

27 Aralık 2013 tarih ve 28864 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/12/2013 tarih ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli H cetvelinde belirtilen gündelikler:

GÜNDELİKLER:

1-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde 33)

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 40.50 TL

b) Ek Göstergesi 5800 (dahil) 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37.50 TL

c) Ek Göstergesi 3000 (dahil) 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35.00 TL

d) Aylık/Kadro derecesi 1-4 olanlar 31.00 TL

e) Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar 30.00 TL

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b)ve (d) fıkralarına göre yatacak yer

temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınır.

AÇIKLAMA : Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

27.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

2- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrasında;

Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. hükmü yer almaktadır.

2014 YILINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNDE EĞİTİM GÖREVLİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERE ÖDENECEK EK DERS SAAT ÜCRETLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

OCAK 2014

2014 YILINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNDE EĞİTİM GÖREVLİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERE ÖDENECEK EK DERS SAAT ÜCRETLERİNİ GÖSTERİR CETVEL OCAK 2014
ÜNVANI GÖSTERGE X MAAŞ KATSAYISI TUTARI
PROFESÖR 300 0,076998 23,10
DOÇENT 250 0,076998 19,25
YARDIMCI DOÇENT 200 0,076998 15,40
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMAN 160 0,076998 12,32
MEB ÖĞRETMEN VE DİĞER EĞİTİM GÖREVLİSİ 140 0,076998 10,78
YARIYIL VE YAZ TATİLİ İLE CUMARTESİ- PAZAR VE HAFTA İÇİ SAAT 18,00 DEN SONRA BAŞLAYAN FAALİYETLERDE 150 0,076998 11,55

2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ KİŞİ/MALİYET TABLOSU

A- 2014 YILINDA ENSTİTÜLERDE DÜZENLENECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ KİŞİ/ MALİYET TABLOSU

Kurs Süresi
Yol
Toplam Gün
Gündelik Ortalaması
Gündelik Tutarı
Zaruri Masraflar (Otobüs+Taksi)
Konaklama Gideri
Kişi Maliyeti
1 + 2 = 3 x 35 = 105 + 250 + 30 = 385
2 + 2 = 4 x 35 = 140 + 250 + 60 = 450
3 + 2 = 5 x 35 = 175 + 250 + 90 = 550
4 + 2 = 6 x 35 = 210 + 250 + 120 = 580
5 + 2 = 7 x 35 = 245 + 250 + 150 = 645
12 + 2 = 14 x 35 = 490 + 250 + 300 = 1.040
19 + 2 = 21 x 35 = 735 + 250 + 300 = 1.285
26 + 2 = 28 x 35 = 980 + 250 + 300 = 1.530
33 + 2 = 35 x 35 = 1225 + 250 + 300 = 1.775

B- 2014 YILINDA ENSTİTÜLER DIŞINDA DÜZENLENECEK EĞİTİM FAALİYETLERİNE KİŞİ/ MALİYET TABLOSU (KONAKLAMA GİDERLERİ % 50 ARTIRIMLI)

Kurs Süresi
Yol
Toplam Gün
Gündelik Ortalaması
Gündelik Tutarı
Zaruri Masraflar (Otobüs+Taksi)
Konaklama Gideri
Kişi Maliyeti
1 + 2 = 3 x 35 = 105 + 250 + 45 = 400
2 + 2 = 4 x 35 = 140 + 250 + 90 = 480
3 + 2 = 5 x 35 = 175 + 250 + 135 = 560
4 + 2 = 6 x 35 = 210 + 250 + 180 = 640
5 + 2 = 7 x 35 = 245 + 250 + 225 = 720
12 + 2 = 14 x 35 = 490 + 250 + 450 = 1190
19 + 2 = 21 x 35 = 735 + 250 + 450 = 1435
26 + 2 = 28 x 35 = 980 + 250 + 450 = 1680
33 + 2 = 35 x 35 = 1225 + 250 + 450 = 1925
\"Memurlar.Net\"
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim