Öğretmen Diyarı

MEB\'den \'Olmayan Mesleğe\' Ek Gösterge

657 Sayılı yasada yapılan değişikliklerde İl Eğitim Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları

ibareleri Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcıları olarak değiştirilmiş, maddelerde

geçen Milli Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarına ilişkin ibareler kaldırılmış, böylece

amaç hasıl olmuştur.

 

Ancak 657 sayılı yasanın I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinde yapılması gereken değişiklikte

hataya düşülmüştür. Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI”

bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri”

şeklinde değiştirilmiştir ancak maddede geçen milli eğitim denetçileri ibaresinin kaldırılması

unutulmuştur.

 

Şu anda 657 Sayılı Yasanın I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfının

(g) bendinde "milli eğitim denetçileri ve maarif müfettişleri" şeklinde ibare bulunmaktadır. Şu

anda bakanlıkta Milli Eğitim Denetçileri çalışıyormuş gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Oysa

bu kadro yasayla kaldırılmıştır, böyle bir kadro yoktur. 

Devlet yönetmenin, yasa değiştirmenin ne denli ciddiyet gerektirdiğini ortaya koyması

açısından bu tespitimi paylaşmak istedim.

 

Bilgi:

1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle yapılan değişiklikler:

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun,

a) 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı

bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş

Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi “Maarif Müfettişliğine”

şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve

Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI”

bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresi

yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif

Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI”

bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri”

şeklinde değiştirilmiştir.

 

Şu anda 657 Sayılı Yasa Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I- GENEL İDARE

HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendindeki durum:

…….......5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan

İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve Maarif Müfettişleri, (52) Aile

ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri, (51) MaliyeUzmanları(38),

 

 

Doğan CEYLAN

 

Yönetim Bilimi Uzmanı

kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim