Öğretmen Diyarı

MEB'den kurs yönergesinde değişiklik

Yönergede yapılan değişikliğe göre, her dersten değil sadece örgün eğitim müfredatında yer alan derslerle sınırlı olarak açılan kurslar, kapsamda olacak

 Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Değişikliği, 05/05/2015 tarih ve 5511974 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.


Yönerge Değişikliği Onayı ile Eki Yönerge ve Gerekçe


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE


MADDE 1- 23/9/2014 tarihli ve 15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarma devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kumrularına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.'"


MADDE 3- Aynı Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"d) Kurs:Resmi örgün eğitim kurumlarma devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarma devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,"


MADDE 4- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, resmi örgün eğitim kurulularındaki öğrenciler ile yaygın eğitim kurulularındaki kursiyerler için, belirlenen kurs merkezlerinde örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır."


MADDE 5- Aynı Yönergenin 20 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


MADDE 6- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 7- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

personelmebhaber.netDikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim