Öğretmen Diyarı

MEB\'den Ek Ders Sorusuna Cevap

Tük Eğitim -Sen; Bakanlığa gönderdiği11/09/2013 tarih ve 833 sayılı yazıylaOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin

88. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendinin, daha önceki düzenlemeye paralel olarak, “İşletmelerde meslek eğitimi adı altında

verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda /dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki /sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan

uygulamalı meslek dersleri toplam dersyükünün iki katını geçemez.” şeklinde değiştirilmesi hususunda Milli Eğitim

Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuş gerekli düzenlemenin yapılmaması halinde konuyu yargıya taşıyacağın belirtmişti.

Bakanlığın gönderdiği 01/10/2013 tarih ve 2772241 sayılı cevabi yazıda söz konusu yönetmelikte çalışma yapıldığı zaman görüşümüzün değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir .
 
 
 
Sayı    :GMT.430.00/833                                                                                                         11/09/2013
Konu : İşletmelerde Meslek Eğitimi  
 
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 
 
İlgi :     a)  03.07.2002 tarih ve 24804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki ve TeknikEğitim Yönetmeliği
b) 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 
İlgi (b) sayılı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilgi (a) sayılı Yönetmelik yürürlükten kalkarak mülga hale gelmiştir. 
İlgi (a) sayılı mülga Yönetmeliğin  “Koordinatör öğretmengörevlendirilmesi” başlıklı 267. Maddesi;
“ İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi ,ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı , devam-devamsızlık ve disiplindurumlarının izlenmesi ve
rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda atamaya esas alanıatölyelaboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği 
olan yönetici ve öğretmenlerdenkoordinatör öğretmen / öğretmenler görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve
öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.
Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
………..
c) Kurumda , “ İşletmelerde Meslek Eğitimi ” adı altında verilecek ek ders saati sayısı; bir alan /dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf / sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam dersyükünün 
iki katını geçemez.” şeklinde düzenlenmişti .
İlgi (b) sayılı sayılı Yönetmeliğin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” 88. Maddesi ise; (2)
“Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
c) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı,  bir alanda / daldaişletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki / sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı
meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.” şeklindedir.
Bu mevzuat değişikliği ile birlikte, özellikle öğrencilerin kırsal kesimlerde, köy ve kasabalardakimesleki eğitim uygulamalarında ihtiyacın karşılanmasında zorluk çekilmesi söz konusu olup,
teknik öğretmenlerin aldıkları ek ders ücreti miktarında ciddi anlamda düşüş meydana geleceği için mağduriyetler 
yaşanacak ve norm ile ilgili sıkıntılar yaşanmasına yol açacaktır.  Ayrıca, alan ya da dal şefliği yürütmekte olan
teknik öğretmenlerin sınıf ve kulüp ücreti alamadıkları için diğer öğretmenlerden 2 saat eksik ücret almakta
oldukları da göz önüne alındığında, yaşanacak mağduriyetin boyutları daha iyi anlaşılacaktır. İşletmelerde
koordinatörlük yapan meslek dersi öğretmenlerine yolluk ve yevmiye de ödenmemektedir.
Bu bağlamda, İlgi (b) sayılı Yönetmeliğin 88. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendinin, daha önceki düzenlemeye
paralel olarak, “İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye
öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders
yükünün iki katını geçemez.” şeklinde değiştirilmesi hususunda;
Gereğini arz ederiz.
 
 
M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN                Seyit Ali KAPLAN
Genel Mevzuat ve Toplu                Genel Mali Sekreter
Sözleşme Sekreteri               
 
personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol