Öğretmen Diyarı

MEB\'den 15 bin TL ödüllü kısa film yarışması

Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan "Ulusal Yetişkin Öğrenenler Kısa Film Yarışması" başladı.

Katılım Formu

 


KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


1.KONU


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "YetişkinÖğrenme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Kısa Film Yarışmasının konusu Yetişkin Eğitimi Odaklı Hayat Boyu Öğrenmedir. Filmler aşağıdaki alt konu başlıklarından en az birini içermelidir.


1. Ahilik (Ahilik kültürünün topluma kazandırdıkları, Ahiliğin ortaya çıkışı ve Ahilik kültürünün önemi vs.)


2. Çıraklık (Çıraklık sisteminin önemi ve değeri, günümüzde bu sistemin varlığı ve bireylere kazandırdıkları, çıraklık-kalfalık-ustalık kademeleri


ve bu kademeler arası geçiş vs.)


3. Öğrenen birey, öğrenen toplum (Bireyden topluma öğrenme yolculuğu, öğrenen bireylerin toplumdaki yerleri ve değeri, günümüzde 


öğrenen toplum modelleri vs.)


4. Temel becerilerin hayattaki yeri ve önemi (Temel beceriler ve öğrenme, farklı becerilerin bireyin yaşamına katkıları, sürekli öğrenen


bireylerin hayattaki rolleri ve yaşam kaliteleri, iyi ve kötü örneklerin karşılaştırılması vs. )


2.BAŞVURU KOŞULLARI


a. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır.


b. Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.


c. Filmlerin süresi jenerik hariç en az 3 dakika ile en çok 12 dakika arasında olmalıdır.


d. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 filmle katılabilirler.


e. Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş ve http://yetiskinproje.meb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek katılım 


formu eklenmelidir.


f. Filmler, en az HD formatında (mpeg, avi, divx dosya uzantılarından herhangi birine sahip olmalıdır) 3 DVD kopyası


olarak kapalı zarfta http://yetiskinproje.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek ıslakimzalı başvuru formuyla


birlikte en geç 31 Ocak 2014 tarihine kadar, Ayşegül KAYABAŞI adına Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi- Hayat 


Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Boğaziçi sok. No:23 Teknikokullar 06500 Ankara-Türkiye adresine kargo,


posta ya da elden teslim edilebilir. Islak imzalı başvuru formu olmayan ve belirtilen sürede teslim adresine ulaşmayan


eserler değerlendirmeyealınmayacaktır.


g. Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.Değerlendirme


sırasında kullanılacak puanlama tablosu Şartnamenin 5. Bölümünde "Değerlendirme Şekli" başlığı ile verilmiştir.


h. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.


i. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.


j. Yarışma sonuçları 2014 Mart ayında http://yetiskinproje.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Dereceye


giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir.
4. ESERE AiT HAKLAR
a. Ödül almış filmlerin yayın hakları Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği'ne aittir.


b. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan filmler bu yarışmaya katılamaz.


c. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarındandoğacak her türlü


telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumlulukeser sahibine aittir.


d. Yarışmaya katılan filmler, Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımını ve yetişkin eğitimini tanıtan her türlü mecrada Milli Eğitim


 Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs. gibialanlarda kullanılabilir.


e. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar,yarışmacıya aittir.


Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespityarışmadan sonra yapılır ise eser


sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.


Katılımcı, dereceye giren/mansiyon alan filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla TürkiyeYetişkin Öğrenme


Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği'ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve


Sınai Haklar Kanunu'nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmayagönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme,


yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi


nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği'ne izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için,


eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini


veya bu izin / muvaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücü kabul,


beyan ve taahhüt eder. Proje, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.


5. DEĞERLENDİRME


Seçici kurul filmi izleme ve değerlendirme çalışmalarını Mart 2014 tarihine kadar tamamlayacaktır.


Değerlendirme Şekli:


Senaryo 30 Puan


Kamera Kullanımı 30 Puan


Kurgu 10 Puan


Ses 10 Puan


Işık 10 Puan


Özgün Müzik 10 Puan


Seçici Kurul:


Seçici Kurul daha sonra duyurulacaktır.
7. ÖDÜLLER:


1. Birinci için 15.000 TL


2. İkinci için 10.000 TL


3. Üçüncü için 5.000 TL


Mansiyon için 5.000 TL


Ödüller Türkiye Cumhuriyeti Vergi Mevzuatına tabidir.
7. ÖDÜL TÖRENİ


Ödül alan filmlere ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülecek bir etkinlik esnasında sahiplerine teslim edilecektir.


8. DİĞER HUSUSLAR


Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir.


Yarışmaya Katılacak Tüm Yarışmacılara Başarılar Dileriz.


/common/news/documents/452841/kisa_film_yarisma_katilim_formu14.doc

 

\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol