Öğretmen Diyarı

MEB’de Şok Şube Müdürlüğü Krizi

 Eğitim camiasında şube müdürlüğü atamalarının iptali gündemi işgal etmeye devam etmektedir. Konu ile ilgili bilen bilmeyen herkes görüş beyan etmeye çalışmaktadır. Bu yazımda mevcut durumun fotoğrafını çekmeye çalışacağım.
 
  Bilindiği üzere; Danıştay 5. Dairesi 2013/7955 Esas sayılı dosyadan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresi ile  “sözlü sınav” ibaresinin, Danıştay 2. Dairesi de, 2013/10363 sayılı dosyadan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte “şube müdürü, tesis müdürü ve basımevleri müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden” ibaresinin yürütmesini durdurmuştur. Her iki karar için de Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itirazda bulunulmuştur.
 
  Gerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerekse Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte şube müdürlüğü atamalarında başarı puanının sözlü sınav puanı esas alınarak belirlenmesi hükmünün yürütmesi durdurulmuştur. Danıştay her iki kararında da yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın seçimin tek belirleyicisi olması, adaylar arasında objektif bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınav başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak başarı kriterinin muğlak nitelikteki sözlü sınav sonuçlarına bırakılmasını hukuka aykırı bulmuştur.
 
  Başbakanlıkça yapılacak itirazın olumsuz sonuçlanması halinde; Genel Yönetmeliğin şube müdürü atamalarını düzenleyen hükmü başta olmak üzere yürütmenin durdurulması kararı verilen hükümleri yeniden düzenlenecektir. Bakanlık da  Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan yeni düzenleme doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır.
 
  Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı atamaları kurtarmak için şu an şube müdürlerinin atamasına ilişkin 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde eklenmesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda 615. sırada görüşülmeyi beklemektedir.
 
  Diğer yandan; Devlet Personel Başkanlığı Başbakanlığa sunulmak üzere Danıştay’ın Yürütmenin durdurulması kararı üzerine çerçeve yönetmelikte yazılı ve sözlü sınavın birlikte değerlendirilmesi sonucu oluşturulacak başarı puanına göre atama yapılması yönündeki değişiklik çalışmasının yayımlanması an meselesidir.
 
  Yargı kararı tebliğ edilmiş olmasına rağmen; Bakanlık muhtemelen şube müdürlüğü atamalarına ilişkin yasa teklifinin bir an önce  görüşülerek yasalaşmasını beklediği için şube müdürlüğü atamalarını iptal etmemektedir. Yasa teklifi mecliste bir an önce  görüşülür ve yasalaşırsa Bakanlık yönüyle sorun çözülmüş olacak ancak bu yasama döneminde mezkur yasa teklifi görüşülemez ve bir sonraki yasama dönemine yani Ekim sonrasına sarkarsa  süreç çok uzamış olacaktır. Bir kaos yaşanacaktır.
 
  Yasa teklifi mecliste görüşülme sırasını beklerken; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yeni bir düzenleme yapılırsa; Bakanlık da kendi yönetmeliğinde gerekli düzenlemeyi yapmak suretiyle yazılı ve sözlü sınavın bir arada değerlendirildiği başarı puanına göre şube müdürlüğü atamalarını yeniden yapabilir. Ancak bunu yaparken de 1709 kadro değil, 2000 civarındaki kadroya göre atama yapmalıdır.
 
  Eğer çerçeve yönetmelikte de kısa sürede düzenleme yapılamaz ise Bakanlık,  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte bir düzenleme yapılıncaya kadar iptal sonucu boşalan kadrolara kamu hizmetlerinin etkinliği, verimliliği ve devamı esası gereğince yeniden atama yapılıncaya kadar şube müdürlerini vekâleten görevlendirmesi doğru bir uygulama olacaktır.
  Gerek yasa teklifi gerekse çerçeve yönetmelikte beklenen gelişmeler için şube müdürlüğü atamalarına ilişkin iptallerin ertelenmiş olması gerçeği göz önünde bulundurulursa; Bakanlığın “150 kişi için atamaları iptal etmediği” yönündeki iddialar da dayanaksız olduğunu düşünüyorum. Bu sayının çok daha fazla olacağı kanaatindeyim.
 
  Sonuç ne olursa olsun bakanlığın aslında ne yapmak istediği bellidir. Bakanlık yargı kararı ve sendikalara rağmen yasal düzenleme ile bu krizi aşmaya çalışıyor. Bakanlık yasal düzenleme olmazsa ilerde başka iptaller olacağının da farkındadır. Ama bakanlığın çalıyı bu kadar dolaması da hukuka ne kadar saygılı olduğunu gösteriyor!
 
  Bakanlığın, kurumu ve şube müdürü adaylarını daha fazla yıpratmaması için kaçak güreşmekten vazgeçip kararlı ve açık adımlar atması gerekir. Bakanlık ilgilileri doğru ve zamanında bilgilendirme yapmalıdır. Atanan şube müdürlerinin eş durumu veya ev taşıma gibi hususlar yaşanacak önemli sorunlardır.
 
  Atanmış olan şube müdürlerine tavsiyemiz ise atanmış olup, evini taşımamış olan şube müdürlerinin bir müddet daha bu şekilde beklemeleri ve gelişmelere göre hareket etmeleri yerinde olacaktır.
İ. Salih DEVECİ
AJANSKAMU


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim