Öğretmen Diyarı

MEB\'de Göçebe Hayatı

MEB bir şeyler yapmaya çalışarak ortalığı karıştırıyor ama. Gidiş nereye, belli değil.

 

 

MEB Merkez yönetimde birkaç kişi dışında herkes taşeron sisteminde çalışıyor. Taşra teşkilatındakilerin ise il müdürleri, il müdür yardımcıları ve ilçe müdürlerinin tamamı taşeron. İstisnaları saymazsak 2004 yılından sonra atanan şube müdürlerinin tamamı usulsüz atanmadır. Nisan 2014'de yapılan şube müdürü atamalarının ise tamamı yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırıdır. Bu nedenle hiç kimse yerlerinde mukim değildir.

 

 

Yeni İl Müdür Yardımcıları ve İlçe Müdürleri Görevlendirmelerinin Hukuki Durumu Nedir?

 

 

MEB, Mecliste çıkarttığı 6528 sayılı Kanuna dayanarak il müdürlerini, il müdür yardımcılarını ve ilçe müdürlerini 14/03/2014 tarihli ve 1096268 sayılı Bakanlık Onayı (Liste) ile 14/03/2014 tarihinde görevden almıştır. Kişiler hakkında tek tek düzenlenen kararnameler illere gönderilerek tebliğ edilmiştir.

 

 

Görevden alınan il müdür yardımcı ve ilçe müdürleri 14/03/2014 tarihli ve 35427624/903.07/1096268 sayılı Bakanlık onayıyla;

 

 

“6528 sayılı Kanun gereği, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe milli eğitim müdürü iken eğitim uzmanı (şahsa bağlı) kadrosuna atananların, mevcut görevlerini yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlendirme ile yürütmeleri uygun görülmüştür. …” Yani il milli eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edecekler idi.

 

 

Fakat, O da Ne!?

 

 

Geçen gün, kendisi de bir ilde eğitim uzmanı olan il milli eğitim müdür vekili, müdür yardımcılarını odasına çağırarak, müdür yardımcılıkları görevlerinin sona erdiğini ve 3 iş günü içinde şahsi eşyalarını almak suretiyle odalarını boşaltmalarını istemiştir.

 

 

Bunun nasıl olduğunu soranlara da; yerlerinize geçici olarak 5 kişi görevlendirilmiştir.

 

 

-İyi de bizim kadromuz 4 kişiydi.

 

 

-Bakanlık 5'e çıkartmış.

 

 

-Tamam ayrılalım da… Bizim görevimizin sona erdiğini ve gerekçesini tebliğ etmeniz gerekmez mi?

 

 

-Hayır gerekmez.

 

 

-Nasıl yani?

 

 

-Yerinize biri atanıncaya kadar denilmişti ya!?

 

 

-Eee. Yerimize biri atanmış mı oldu?

 

 

-Evet.

 

 

-Ben tebligat isterim. Yoksa görevimden ayrılmam. Çünkü Bakanlık görevlendirmelerinde bizden bahsetmiyor. Dava açsam beni ilgilendirmeyen işleme karşı ehliyetsiz duruma düşeceğim. Dava açacağımız bir işlem olmalı.

 

 

-Tamam. Tebligat yapacağım.

 

 

Tüm illerdeki geçici görevlendirme müdürlerin nasıl bir tebligat yapacağı, bunu yaparken başlarını belaya sokup sokmayacakları merakla bekleniyor.

 

 

MEB Yetkilileri Sorumluluğu Üzerlerine Almalı

 

 

Görevden alınanlardan Yargıya gidecek olanlar hangi işleme dava açacaklar? Mesela, 5 norm kadrosu olan bir ile 657 sayılı Kanunun 86 ncı ve 175 inci maddelerine göre 5 vekaleten görevlendirme yapılmıştır. Bu maddelere göre ibaresinin kullanılmış olması bile MEB insan kaynakları genel müdürlüğü yetkililerinin başlarını belaya sokmaları için yeterlidir. Bunlara vekaleten görevlendirme şartlarını taşımadıklarından dolayı eğitim sendikaları tarafından dava açılabilecektir. Bunların görevlendirilmesinden dolayı önceki görevde bulunanların görevden ayrılması gerekmemektedir. Buna rağmen görevden alma kararını vali ya da milli eğitim müdürünün vermesi halinde yetki aşımı olacaktır.

 

 

 

Bu taşeron görevlendirmeler atamadan sayılacak mı? Ücret Ödenecek mi?

 

 

Bilindiği üzere vekaleten görevlendirmeler 657 sayılı Kanunun 86.maddesine göre görevlendirilmekte, 175.maddeye göre de vekalet aylığı, ücret ve diğer ödemeler düzenlenmiştir. 

 

 

 

“Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlığı altındaki 86 ncı maddede 1 inci fıkra “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.”

 

 

2 nci fıkrada “Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.”

 

 

4 üncü fıkrada “Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.”

 

 

6 ncı fıkrada “Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.” denilmiş olduğundan, bu kadroların da tamamı boş olduğundan görevlendirmeler vekaleten atanma sayılamayacak ve her hangi bir ad altında ek ödeme de yapılmayacaktır. Görevlendirmeler 86 ncı maddeye uymadığından 175 inci maddeden bahsetmeye de gerek duyulmamıştır.

 

 

Ayrıca bazı illerde il müdürü olarak geçici görevlendirme ile çalışanlara da her hangi bir ad altında ödeme yapılması doğru değildir.

 

 

Danıştay kararlarında da, bir görevlendirmenin vekalet sayılabilmesi asaleten atanma şartlarını taşımaya bağlanmaktadır. Şu anki ilgili yönetmeliklere baktığımızda atanma şartları Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunarak YD kararı verilmiş olduğundan dolayı görevlendirilenlerin hiç biri atanma şartlarını taşımamaktadır. 

 

 

Kadroların İhdası

 

 

Kadroların ihdası, kadroların dağılımı ve kadro değişikliği iş ve işlemleri 190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre kadroların ihdası kanunla yapılmakta, dağılımı yönetmelikle, değişiklik ise Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılabilmektedir.

 

 

Bunların da tamamı Resmi Gazetede yayınlanması gereken işlemlerdir ki; yayımlanmamıştır.

 

 

 

MEB Kapalı Kapılar Ardında Ne Yapmaya Çalışıyor?

 

 

Bir ildeki il milli eğitim müdür yardımcısı kadrosu usulüne uygun olarak 4'ten 5'e çıkarılmış; şube müdürü sayısı 13'ten 10'a düşürülmüş müdür? Bunlar yapılmışsa niye Resmi Gazetede yayımlanmadan sessizce ve sadece MEBBİS üzerinden sisteme girilmek suretiyle gizlice yapılmıştır? Niçin alenen yapılmamaktadır. Yoksa böyle bir değişiklik yapılmamış da; Bakanlık 657 sayılı Kanunun Ek Madde 8/a)'daki “boş bir kadronun bulunması” şartını çiğnemek için kılıf mı hazırlıyor!?

 

 

 

Dava Hangi İşleme Karşı Açılacak?

 

 

6528 sayılı Kanuna zaten dava açılmıştı. O yüzden o konuya girmiyoruz.

 

 

1- İl milli eğitim müdür vekili kendi yetkilerini kullanarak bir işlem yapamaz. Muhakkak MEB işlemlerinden birini dayanak gösterecektir. Eğer yaparsa doğrudan savcılığı ilgilendiren bir suç işlemeyle karşı karşıya kalabilir.

 

 

2- 4 kadroya 5 kişinin geçici olarak görevlendirilmiş olması zaten yasal değildir. Şube müdürü ve üstü kadrolar bakanlar kurulu kararıyla ihdas edilir ve 190 sayılı KHK eki listeye eklenmelidir.

 

 

Hiç Kimse Güvencede Değildir

 

 

Şu an itibariyle MEB Taşra teşkilatında hiç kimse yerinde güvencede değildir. Önceki atanan şube müdürleri rotasyon telaşında. Geçen hafta ertelendi. Acaba yapılacak mı yoksa geçen yıl olduğu gibi iptal edilecek mi belirsizliği yaşıyorlar. Ayrıca geçen yılki yapılmayan rotasyona dava açılmış olup Danıştay'ın kararı beklenmektedir.

 

 

İl müdürlerinin çoğu kadrolarının bulunduğu yerin dışında geçici görevliler. Her an tabiri caizse tekmeyi yeme endişesini taşıyorlar. İl müdür yardımcıları ve ilçe müdürleri görevden alındılar. Bazıları tekrardan devam ediyorlar. Fakat her an tekmeyi yeme stresi içindeler. Yeni görevlendirilenler de öyle.

 

 

Devlet sistemi çökmüş olup torpiller savaşmaktadır. Geçenlerde adamını bulan A ilinin bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, B ilindeki bir ilçeye ilçe müdürü olarak görevlendirilmiş. Zafer kazanan bir komutan edasıyla gidip 13 Haziranda göreve başlamıştı. Fakat diğer bir torpil grubu buna itiraz edince görevlendirilmesi sona erdirilerek 16 Haziranda görevden alınmıştır. Bu durum bütün başka yerlerde görevlendirilenler için geçerlidir. Her an tekmeyi yiyip gerisin geri dönmek varken insanlar evlerini götürmeye çekinmekteler, göçebe hayatı yaşamaktadırlar.

 

 

Anlaşılan atalarımızın izindeyiz. Göçebe hayatı yaşıyoruz. Bozkır Kültüründe yaşayan atalarımıza has göçebe hayatına her an biraz daha yaklaşmaktayız. Hayırlı olsun.

 

 

 

Can AVAR/Eğitim Uzmanı

 

Kamugazetesi.com

Anahtar Kelimeler:
MEBde Göçebe Hayatı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim