Öğretmen Diyarı

MEB’DE EĞİTİM MÜŞAVİRİ OLABİLECEKLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacakların seçimi, atanması ile görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Eğitim Müşaviri olarak atanabilecek personel unvanları arasına yenileri eklendi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı; Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri nezdindeki yurt dışı ihtisas birimlerinden eğitim müşavirliklerindeki eğitim müşaviri kadrolarına, sürekli görevle ve diplomatik statüde personel atamaktadır.

 

Eğitim müşaviri kadrolarına, genel şartları taşıyan ve bazı unvanlardaki görevlerde bulunmuş olanlar arasından atama yapılmaktadır. Bugün yürürlüğe giren değişiklikle, Eğitim Müşaviri olabileceklerin kapsamı genişletilmiş oldu.

 

Değişiklik öncesinde Eğitim Müşaviri kadrolarına;

 

-Milli Eğitim Bakanlığında; Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Millî Eğitim Müdürü ve Bakanlık Müşaviri kadrolarında fiilen görev yapmış olanlar

 

-Öğretim üyesi olarak görev yapıyor olanlar,

 

-Millî Eğitim Uzmanı, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri kadrolarında fiilen görev yapıyor olanlar

 

atanabilmekteydi.

 

Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Eğitim Müşaviri kadrolarına atanacaklar arasına; Milli Eğitim Bakanlığında "Genel Müdür Yardımcısı" ve "Grup Başkanı" olarak görev yapmış olanlar da dahil edildi.

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine “I. Hukuk Müşaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine “I. Hukuk Müşaviri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

kaynak: "memurunyeri.com" 

\"memurunyeri\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim