Öğretmen Diyarı

MEB'de bilgi edinmede gizlilik dönemi

2003 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıktığında uygulamaya ilk geçen ve takdir de toplayan Milli Eğitim Bakanlığı artık olumlu cevap vermemektedir. Kanun gereği taleplere 15 iş günü içerisinde cevap verilmesi gerekiyor.

2003 yılında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıktığında uygulamaya ilk geçen ve takdir de toplayan Milli Eğitim Bakanlığı artık olumlu cevap vermemektedir. Kanun gereği taleplere 15 iş günü içerisinde cevap verilmesi gerekiyor.

MEB cevap veriyor fakat farklı ve anlamsız gerekçelerle cevap vermekten imtina etmektedir.

Bu durumda kanun gereğiBilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna 15 gün içerisinde itiraz edilebiliyor. Bu itirazdan sonra çoğu zaman MEB cevap verse de zaman kaybı ya da istenen bilgi ya da belgenin bu süre içerisinde anlamını yitirmesi söz konusu olabiliyor.

MEB istenen aşağıdaki bilgiler için;

Ülke genelinde;

1- Boş bulunan Müdür yardımcılığı/başyardımcılığı kadro sayısı?

2- Boş bulunan Müdür yardımcılığı/başyardımcılığı kadro sayısı?

3- İstanbul İlinde Boş bulunan Müdür yardımcılığı/başyardımcılığı kadro sayısı?

4- Ankara İlinde Boş bulunan Müdür yardımcılığı /başyardımcılığı kadro sayısı?

5-İzmir İlinde Boş bulunan Müdür yardımcılığı/başyardımcılığı kadro sayısı?

Bilgilendirilmemi saygılarımla arz ederim.

Başvurunuza ilişkin cevap :

Sayın Maksut BALMUK, 27/01/2016 tarihli başvurunuz incelenmiştir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 25 inci maddesinde; "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin, düzenlemeler hakkındaki bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır." denildiğinden talebinizin yerine getirilmesine imkan görülmemiştir. Bilgilerinizi rica ederim.

Cevabını vermiştir. Oysa ki bu bilgiler tüm vatandaşları ilgilendirebilir. Ayrıca madem kurum içi bir düzenlemedir kurum içinde çalışan bir öğretmen olarak bu bilgilere erişebilmem gerekirdi. Oysa ki MEB bu bilgileri vermekten imtina etmiştir. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu kanunun amacı: Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

MEB yapılan bir başka başvuruya ise;

Başvurunuza ilişkin cevap :

Sayın ilgili, Bilgi edinme hakkı kanunun 7.maddesi gereği işlem yapılamamaktadır. MADDE 7. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bilgilerinize rica ederiz.

Şeklinde cevap vermiştir.

Oysa ki istenen bilgiler tamamen bilgisayarda bulunması gereken TEOG kontenjanlarına ve yerleştirmelerine ilişkin idi.

MEB, bu yaklaşımdan vazgeçmeli ve kanunun ruhunauygun davranmalıdır.

Maksut BALMUK

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim