Öğretmen Diyarı

MEB, yanlış şey için pimpirikleniyor

Öğretmen atamalarını düzenleyen yönetmeliğin ismi "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"dir.

MEBöğretmenliğe atamayla ilgili bu yönetmelikte yer alan hükümleri uymamaktadır.

"ATAMALAR AĞUSTOS'TA YAPILIR" HÜKMÜNE UYMADI

Örneğin,

1- Yönetmeliğin 19. maddesi şu şekildedir:

"(1) Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde kadro imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde ağustos ayı dışında da atama yapılabilir. "

Bu maddeye göre ana öğretmen alımının Ağustos ayında, ek alımların sonraki aylarda yapılması mümkündür. MEB bu maddeye uymamıştır.

"İLAN, SONUÇLARDAN 10 GÜN SONRA YAPILIR" HÜKMÜNE UYMADI

2- Yönetmeliğin 20. maddesi şu şekildedir:

"Eğitim kurumlarına öğretmen alınacağı hususu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının ilanından itibaren Personel Genel Müdürlüğünce en geç on iş günü içinde Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Duyuruda; öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, kimlerin başvuruda bulunabileceği, atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türü ve taban puanlar, başvuruda istenecek belgeler, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru yeri ve süresi, puanların ya da hizmet sürelerinin eşitliği halinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir."

Görüleceği üzere, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 gün içinde kontenjanların açıklanması gerekiyordu. MEB bu maddeye de uymamıştır.

"BAŞVURULAR, DUYURUDAN 10 GÜN SONRA ALINIR" HÜKMÜNE UYARSA:)

3- Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir:

"(2) Öğretmenlik başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi, beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz."

MEB bu maddeye uyarsa öğretmen atamaları ancak Ekim ayına yapılır. Zira öyle anlaşılıyorki MEB, torba yasa Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra ilana çıkacaktır. Torba yasanın Resmi Gazetede yayımı 15 Eylülü bulabilir. Bu halde ilan 16 Eylül'de yapılsa dahi başvurular erken 26 Eylül'de yapılacak. Atamalar da Kasım'a sarkacaktır.

SON DEĞERLENDİRME

MEB'in daha önce yönetmelik ile kamuoyuna açıklanan konularda, yönetmelik hükümlerine uymaması veöğretmen atamalarını geciktirmesiyle ilgili olarak idari açıdan bir denetim yapılması amacıyla, Etik Kuruluna veya Ombudsmana şikayet edilmesi mümkündür.

Yine, açıktan atama izni olmadan çıkılacak bir ilanın iptalinden çok korkan MEB'in, yukarıda yer verilen hükümlerden dolayı açılacak bir davada olumsuz bir sonuç ile de karşılaşması mümkündür.

Hakkında yönetmelikte açık bir hüküm bulunmayan "açıktan atama" konusunda pimpiriklenen MEB'in asıl bu konuda pimpiriklenmesi yerinde olacaktır.

Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.

\"Memurlar.Net

kaynak:. "www.memurlar.net"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim